Parasteatoda lunata - snovačka hajní

4. 9. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) – snovačka hajní

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 3–5,6 mm (hlavohruď 1,2–2 mm). Hlavohruď je světle červenohnědá až tmavě hnědá, bez kresby. Zadeček je kulovitý, vysoký, směrem ke snovacím bradavkám strmě skloněný. Zbarvení zadečku je pestré a velmi proměnlivé, obvykle světle hnědé s tmavšími a světlými skvrnami, bílými linkami a světlým laločnatým pruhem na hřbetu zadečku. Na bocích zadečku je obvykle nápadná hnědočervená skvrna. Samci jsou výrazně menší a mají malý zadeček s méně výraznou kresbou. Nohy jsou světle žlutohnědé až rezavé s tmavším proužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Parasteatoda (v ČR 4 druhy). Snovačka šálivá (Parasteatoda simulans), která obývá podobné biotopy, je světlejší s méně výraznou kresbou. Synantropní snovačka stolová (Parasteatoda tabulata) má na zadečku výrazný tmavý příčný pásek. Jinou kresbu má také větší a světlejší synantropní snovačka skleníková (Parasteatoda tepidariorum). Podobný druh je také snovačka břehová (Cryptachaea riparia), která má téměř černou hlavohruď a bíle mramorovaný zadeček.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který je rozšířen po celé Evropě.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména ve středních polohách. Chybí ve vyšších horách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka hajní žije v různých listnatých a smíšených lesích od nížin do podhůří, vzácněji také na skalách a v lesnatých oblastech také v okolí budov. Žije na stromech, kde si na koncích spodních větví, v rozsoše, ve výklencích skal a zdí staví velké trojrozměrné sítě. V síti si buduje zvonovitým úkrytem s úlomků listů a zbytků kořisti, kde se přes den ukrývá. V síti samice hlídá jeden až tři kulovité hnědavé kokony. S dospělci se setkáme od května do října, nejvíce však v letních měsících.

 

  

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.