Orchis militaris - vstavač vojenský

23. 9. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Orchis militaris L. – vstavač vojenský

Syn.: Orchis cinerea Schrank, Orchis rivini Gouan, Strateuma militaris Salisb.

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: EN, §S, CITES

 

Popis: Poměrně statná orchidej, dorůstající se 20–50 cm, se dvěma kulovitými až okrouhlými hlízami. Listy, uložené v přízemní růžici, jsou oválné, neskvrnité, obvykle vyrůstající po 3 až 5. Lodyžní listy jsou pochvaté, obvykle 1 až 2. Květenství je poměrně husté a kompaktní. Květní stopka může být v horní části fialově naběhlá. Květy jsou bělavě růžové až nachově červené. Přilba je obvykle světlejší, špičatá, spodní pysk výrazně tmavší, pokrytý chomáčky nachových chloupků. Boční cípy spodního pysku jsou protáhlé, prostřední cíp je nejprve stejně široký a až na konci zřetelně rozšířený, trojklaný. Ostruha je krátká, válcovitá, směřující dolů. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelná orchidej naší flóry. Od nejpodobnějšího druhu, vstavače nachového (Orchis purpurea), se liší menším vzrůstem, špičatou přilbou a protáhlým prostředním lalokem spodního pysku.

 

Rozšíření: Druh rostoucí v mírném pásmu Evropy, od Pyrenejí po Kavkaz, dále se areál rozpadá na izolované arely a končí přibližně ve střední Asii. V Evropě se izolované lokality nacházejí na Iberském poloostrově, v Anglii a v Pobaltí.

 

V Čechách se vyskytuje vzácně, především v Polabí (východní a střední Čechy), dále také na Džbánsku či Úštěcku. Na Moravě je o něco hojnější.

 

Ekologie: Vstavač vojenský je druhem vápenatých, na živiny chudých půd s dvěma ekologickými optimy. Prvním skupinou biotopů jsou sušší louky, okraje listnatých lesů či křovinaté stráně. Druhým typem biotopů jsou naopak vlhčí, často slatinné louky.

 

Geofyt, kvetoucí od května do června.

 

Význam: Nápadný a dekorativní druh.

 

Ohrožení a ochrana: Vstavač vojenský je přímo ohrožen sběrem a vyrýpáváním hlíz. Nepřímo je ohrožený především sukcesí, způsobenou změnou zemědělského hospodaření v minulém století. K vhodným managementovým opatřením patří zejména pastva a kosení. Druh je přísně chráněn zákonem a je zařazen v Červeném seznamu a také v seznamu mezinárodní úmluvy o ochraně druhů CITES.

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (2010): Orchis L. – In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 524–541.