Orchis purpurea - vstavač nachový

3. 6. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Orchis purpurea Huds. – vstavač nachový

Syn.: Orchis moravica Jacq., Orchis purpurea var. moravica (Jacq.) Nyman, Orchis aserica B. Baumann et al., Orchis caucasica Regel, Orchis caucasica f. aserica (B. Baumann et al.) P. Delforge, Orchis fusca Jacq., Orchis fusca var. idiocrana C. Morren, Orchis fuscata Pall., Orchis lokiana H. Baumann, Orchis maxima K. Koch, Orchis militaris Hornem., Orchis pontica Fleischm. et Hand.-Mazz., Orchis purpurea subsp. caucasica (Regel) B. Baumann et al., Orchis purpurea subsp. lokiana (H. Baumann) H. Baumann et R.Lorenz, Strateuma grandis Salisb.

Čeleď: Orchidaceae – vstavačovité

Status: EN, §S, CITES

 

Popis: Statná, až 80 cm vysoká rostlina s vejčitými hlízami. Listy, vyrůstající po 2 až 6 v přízemní růžici, jsou široce kopinaté, světle zelené, beze skvrn. Květní stopky jsou zelené či purpurové. Květenství jsou hustá, bohatá, s výraznými často nafialovělými listeny. Jednotlivé květy jsou dvoubarevné, přilba je nachová až hnědavě červená, pysk je krémově bílý, posetý nachovými papilami, tvořícími skvrnky. Ostruha je taktéž nachová, obvykle směřuje směrem dolů. Vzácně lze objevit také albinotické jedince. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelný druh. Vzácně by mohl být zaměněn se vstavačem osmahlým (Orchis ustulata), který je však na první pohled mnohem drobnější a liší se také morfologií květů.

 

Rozšíření: Poměrně široce rozšířený druh, jehož areál zahrnuje Evropu (od Francie a Německa na západě, přes Mediterán a střední Evropu, po okolí Černého moře), Malou Asii, Kavkaz a sever Afriky.

 

V ČR se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a nižším mezofytiku. Těžiště rozšíření leží především ve středním Polabí, na Znojemsku, v Bílých Karpatech a na jižní Moravě. Dále se vyskytuje v Poohří, Českém Středohoří a na Džbánu. Chybí v převážné části jižních a západních Čech.

 

Ekologie: Mírně stínomilný druh, rostoucí ve světlých lesích, na jejich okrajích, v řídkých křovinách a na lesostepních stráních. Vyhovují mu sušší, obvykle mírně zásadité až kyselejší půdy. Je diagnostickým druhem teplomilných šípákových doubrav svazu Quercion pubescenti-petraeae. Jako většina našich zástupců čeledi je  vstavač nachový opylován hmyzem. Tomu je přizpůsoben nejen tvar květů, ale také strategie šíření pylových zrn. Pyl je slepen dohromady v takzvanou brylku (pollinium). Poté, co na květ usedne opylovač, se na něj brylky přilepí a jsou s hmyzem odneseny na další květ.

 

Geofyt, kvetoucí od konce dubna do června.

 

Význam: Největší zástupce rodu vstavač v ČR. Nápadný a dekorativní, tzv. vlajkový druh.

 

Ohrožení a ochrana: Jako většina zástupců čeledi vstavačovitých doplácí především na změnu hospodaření na biotopech (ukončení kosení či pastvy), jejich přímou destrukci a také na vyrýpávání rostlin (pro zahrádkářské účely či na výrobu salepu). Je chráněn zákonem a také mezinárodní úmluvou CITES. Převaha lokalit, na kterých tento druh roste, je chráněna územně.

 

 

 

Literatura:

 

Kubát K. (2010): Orchis L. – In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 524–541.