Omocestus viridulus - saranče zelená

30. 10. 2015 vytvořil Stanislav Rada

Omocestus viridulus (Linnaeus, 1758) – saranče zelená 

Čeleď: Acrididae – sarančovití

Status: běžný druh

 

Popis: Samci dorůstají 13–17 mm, samice 17–22 mm. Samice jsou zbarveny zeleně (přičemž boky a nohy mohou být hnědé), samci většinou okrově, méně často zeleně. Boční kýly štítu jsou obloukovitě prohnuté a často kontrastně lemované bílým a černým proužkem. Krytky i křídla jsou plně vyvinuty, pokrývají celý zadeček. Křídla jsou u špičky ztmavělá (jakoby začouzená).

 

Možná záměna: Záměna je možná se sarančí čárkovanou (Stenobothrus lineatus). Samci saranče čárkované se liší širokým mediálním polem krytek, samice zoubkem na valvách kladélka. Saranče čárkovaná působí lesklým dojmem, saranče zelená je spíše matná. Navíc oba druhy většinou obývají odlišné biotopy. Velmi dobrým vodítkem k rozlišení je poslech stridulace. Dále se samicím saranče zelené podobají samice velmi vzácné saranče rudonohé (Omocestus rufipes).

 

Rozšíření: Rozšířena v celé Evropě kromě severní Skandinávie a nejjižnějších částí Evropy. Areál sahá na východ až do Mongolska.

 

V ČR široce rozšířený, velmi hojný druh. Vyskytuje se od nížin do hor, v suchých nížinných oblastech je však méně častý.

 

Biologie a ekologie: Středně vlhkomilný druh, obývající rozličné typy nelesních biotopů – louky, pastviny, paseky, horské trávníky. Vyhýbá se pouze suchým stanovištím. Vajíčka jsou kladena po skupinách v ootékách ze ztvrdlého sekretu, které samice umisťuje do drnů trav. Nymfy se líhnou na jaře a dospívají po 4 svlékáních. Dospělci se objevují od června, vrchol výskytu je v červenci. Poslední jedinci přežívají do listopadu. Saranče zelená je dobrý letec, což platí zvláště pro samce. Živí se travami, méně často dvouděložnými bylinami.

Samci saranče zelené se ozývají typickou, poměrně hlasitou stridulací, sestávající z rychlých tikavých zvuků. Stridulují v oddělených frázích trvajících 12-25 sekund, přičemž na začátku fráze je zvuk tišší a postupně se zesiluje. Nahrávka zde.

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.