Metrioptera bicolor - kobylka dvoubarvá

14. 7. 2018 vytvořil Stanislav Rada

Metrioptera bicolor (Philippi, 1830) – kobylka dvoubarvá 

Syn.: Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Středně velká kobylka o délce těla samců 14–17 mm a samic 15–18 mm. Křídla jsou zkrácená, krytky samců dosahují přibližně do dvou třetin zadečku, krytky samic přibližně do jeho poloviny. V populacích se ale objevují i makropterní jedinci schopní letu, jejichž křídla a krytky přesahují konec zadečku. Barva těla je zelená (vzácně béžová nebo okrová), přičemž hřbetní strana bývá často zbarvená hnědě. Hnědé jsou také holeně všech nohou a částečně i stehna zadních nohou. Paranota (boční okraje štítu) jsou jednobarevně zelená. Konec zadečku samic je opatřen srpovitě zahnutým kladélkem.

 

Možná záměna: Nejpodobnější je velmi hojná kobylka luční (Metrioptera roeselii) lišící se celkovým zbarvením, ale zejména kontrastní světlou obrubou paranot (boční okraje štítu po stranách těla), kterou kobylka dvoubarvá postrádá. Kobylka krátkokřídlá (Metrioptera brachyptera) má oproti kobylce dvoubarvé zcela odlišné zbarvení a obývá jiné biotopy.

 

Rozšíření: Areál tohoto eurosibiřského druhu sahá od Španělska přes střední Evropu po Sibiř a Mongolsko. V Evropě zasahuje na jih do severní Itálie a na sever do jižního Švédska.

 

V Česku od nížin do pahorkatin, hojná v teplých oblastech (zejména jižní, jihovýchodní až střední Morava, Poohří), jinde vzácná.

 

Biologie a ekologie: Sucho a teplomilný druh obývající písčiny, stepi, suché stráně, případně i pastviny a mezofytní louky. Preferuje vyšší travobylinné porosty. Dospělci se vyskytují od července do října. Samice kladou vajíčka po jednom do stébel nebo drnů. Vajíčka jednou nebo dvakrát přezimují a v květnu se z nich líhnou nymfy. Nymfy se během vývoje sedmkrát svlékají. Kobylka dvoubarvá se živí převážně listy bylin a trav, příležitostně též drobným hmyzem. Samci stridulují během dne dobře slyšitelným cvrkotem, který poněkud připomíná ztišenou stridulaci kobylky zelené (Tettigonia viridissima). Rychlost opakování slabik je ale závislá na teplotě. Nahrávku kobylky dvoubarvé si můžete poslechnou zde.

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.