Metrioptera roeselii - kobylka luční

11. 9. 2013 vytvořil Stanislav Rada

Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) – kobylka luční 

Syn.: Bicolorana roeselii (Hagenbach, 1822); Decticus brevipennis (Charpentier, 1825); Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822)

Čeleď: Tettigoniidae – kobylkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Středně velká kobylka o délce těla 15–20 mm. Křídla jsou zkrácená a dosahují přibližně do poloviny zadečku (délka krytek 8–10 mm u samců, 4,5–7 mm u samic). V populacích se však mohou objevit (nejčastěji v horách) i makropterní jedinci schopní letu, jejichž křídla přesahují zadeček. Zbarvení těla je světle hnědé až zelené s černými a žlutými znaky. Boční okraje štítu mají výraznou obrubu bílé, žluté či zelené barvy. Po vnější straně zadních stehen se většinou táhne tmavá hřebenitá páska.

 

Možná záměna: Záměna je možná s kobylkou dvoubarvou (Metrioptera bicolor) nebo kobylkou krátkokřídlou (Metrioptera brachyptera). Ani jeden z těchto druhů však nemá širokou kontrastní obrubu paranot štítu. Liší se i celkovým zbarvením těla, přičemž kobylka dvoubarvá bývá zpravidla světlejší s převahou zelené barvy a kobylka krátkokřídlá naopak tmavší. Další rozdíly jsou v délce a tvaru kladélka samic a štětů samců.

 

Rozšíření: Obývá celou Evropu kromě severních částí Skandinávie, na východě zasahuje až na Sibiř.

 

V ČR velmi hojný druh na celém území od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Jeden z nejhojnějších druhů kobylek na našem území. Obývá rozmanité luční či pastvinné biotopy, suché i vlhké. Nymfy se líhnou v květnu a dospívají po sedmi svlečeních. Dospělci se vyskytují od července do října. Vajíčka jsou kladena po jednom do půdy či do stonků rostlin, líhnou se po uplynutí dvou i více zim. Kobylka luční je všežravec, živí se listy rostlin i různým menším hmyzem. Samci se za teplých dnů ozývají známou stridulací, tvořenou nepřetržitým crčivým či bzučivým zvukem (nahrávka zde).

 

 

 

Literatura:

 

Kočárek P., Holuša J., Vidlička L. (2005): Blattaria, Mantodea, Orthoptera & Dermaptera České a Slovenské Republiky. Kabourek, Zlín.

 

Kočárek P., Holuša J., Vlk R., Marhoul P. (2013): Rovnokřídlí (Insecta: Orthoptera) České republiky. Academia, Praha.