Lomaspilis marginata - skvrnopásník lískový

8. 9. 2023 vytvořil Ondřej Machač

Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758) – skvrnopásník lískový

Čeleď: Geometridae – píďalkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Rozpětí křídel 19–27 mm, délka těla okolo 12 mm. Zbarvení těla a noh je hnědé. Tykadla jsou u obou pohlaví nitkovitá. Přední i zadní křídla jsou bílá s hnědým širokým lemem a variabilní hnědou skvrnitou kresbou, někdy může skvrnitá kresba v bílém poli chybět. Housenka je světle zelená s tmavou hnědou páskou na očích.

 

Možná záměna: U nás patří mezi nezaměnitelné druhy.

 

Rozšíření: Palearktický druh, který je rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území od nížin do hor.

 

Biologie a ekologie: Skvrnopásník lískový obývá různé typy listnatých a smíšených lesů, zejména lužní lesy, břehové porosty křovin, křoviny, paseky, parky a zahrady. Aktivní je zejména v noci, přes den odpočívá obvykle na listech stromů a keřů, kde svou kresbou na křídlech imituje ptačí trus. Často přilétá na světlo. Létá ve dvou generacích od dubna do konce června a někdy také od července do konce srpna. Housenky od května do září. Živí se různými listnatými dřevinami, zejména vrbami (Salix), osikou (Populus tremula), lískou (Corylus avellana) a břízami (Betula). Přezimuje kukla v listovém opadu nebo na povrchu půdy v řídkém zámotku.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Procházka J. & Traxler L. (2012): Motýli a housenky střední Evropy Noční motýli III. - píďalkovití, Academia Praha.