Liometopum microcephalum - mravenec lužní

24. 8. 2008 vytvořil Filip Trnka

Liometopum microcephalum (Panzer, 1798)  mravenec lužní

Čeleď: Formicidae – mravencovití

Status: CR

 

Popis: Mravenec o velikosti přibližně 50 mm s černou hlavou, rezavým štítem a černým zadečkem s charakteristickým opaleskujícím stříbřitým leskem. Je to nezaměnitelný druh mravence.

 

Rozšíření: Domovinou mravence lužního je jižní Evropa, západně od Itálie, východně po řeku Volhu (dolní) a západní Írán, jižně po severní Izrael.

 

V ČR dosahuje nejsevernější hranice svého rozšíření, ale právě u nás se pravděpodobně nachází největší populace tohoto druhu v Evropě. Najdeme ho na nejjižnější Moravě. Například v Lednicko-Valtickém areálu, NPR Cahnov-soutok, NPR Ranšpurk či NPR Křivé jezero. Zjištěn byl i v lužních lesích nedaleko Mikulčic.

 

Biologie a ekologie: Mravenec, který si zakládá kolonie předevšímve starých dubových porostech. Dnes spíše v solitérních stromech než v hustých lesích. Byl zjištěn i ve vrbách, jírovcích a topolech. Mravenci žijí přímo ve stromě, kde si budují hnízdní kolinii. Pokud strom odumře, tak jej mravenci opouštějí a hledají si nový.

 

Ohrožení a ochrana: Patří k nejvzácnějším mravencům Evropy, je ohrožen úbytkem původních lužních lesů a především starých stromů, které jsou vhodné pro vytvoření kolonií. Tvrdou ránu si odnesl s vybudováním Novomlýnských nádrží, na místě, kde je dnes masa vody byl dříve obrovský komplex lužních lesů, kde tento mravenec žil v obrovských koloniích.V červeném seznamu uváděn jako kriticky ohrožený, zákonem chráněn není. Jeden z opravdu velmi vzácných mravenců, na kterého je vázáno několik dalších vzácných živočichů jako pavouk mikárie pospolitá (Micaria sociabilis) či dvě kutilky z rodu Tracheliodes. Jedna z nejbohatších lokalit, Lednicko-Valtický areál, je vyhlášen za památku UNESCO. Další lokality jsou územně chráněny.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Straka J., Bogusch P., Dvořák L., Bezděčka P., Tyrner P. (2010): Blanokřídlí České republiky I. Žahadloví. Academia, Praha.