Micaria sociabilis - mikárie pospolitá

28. 6. 2009 vytvořil

Micaria sociabilis Kulczynski,1879 – mikárie pospolná

Čeleď: Gnaphosidae – skálovkovití

Status: CR

 

Popis: Drobný pavouk, délka těla 2,5–3 mm (hlavohruď 1,2–1,4 mm). Hlavohruď je oválná hnědá s bronzovým leskem. Zadeček oválný černý s bílou linkou uprostřed. Femury (stehna) jsou tmavé, zbytek nohy hnědavý. Celé tělo je pokryto šupinkovitými chloupky dodávající pavoukovi charakteristický lesk. Vzhledem i pohyby napodobuje mravence lužního (Liometopum microcephalum). Samci bývají většinou větší jako samice.

 

Možná záměna: Záměna je možná s ostatními druhy mikárií, zvláště pak s mikárií mravenčí (Micaria formicaria), která je, ale větší, celkově protáhlejší a na zadečku má světlé proužky dva. Žije na stepních lokalitách. Podobná je také zápředka obecná (Phrurolithus festivus), zvláště pak samci.

 

Rozšíření: Evropa - panonská oblast (Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko).

 

V ČR velmi vzácný druh, svým výskytem vázaný na kolonie mravence lužního (Liometopum microcephalum). Vyskytuje se pouze na jihu Moravy na několika málo lokalitách v Lednicko - Valtickém areálu (Lednice, Pohansko). Je znám také údaj z obory Bulhary. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Mikárie pospolná obývá staré, zejména soliterní duby letní (Quercus robur) v parcích a okrajích lesů spolu s koloniemi mravence lužního. Za slunného počasí můžeme vidět pobíhat tyto drobné, ale velice zajímavé pavoučky po kůře společně s mravenci.  Svým vzhledem a chováním napodobuje tohoto mravence - Batesovy mimikry. Mravenci se však neživí, toto zbarvení a chování jí slouží k ochraně před predátory. Živí se drobným hmyzem pobíhajícím po kůře. S dospělci se setkáme od května, v červnu a červenci probíhá páření. U tohoto druhu byl zaznamenán reversní sexuální kanibalismus, překvapivě se stává často obětí samice. Pokud samice přežije páření vytváří drobný plochý kokon, který připevňuje do prasklin v kůře, v blízkosti mravenčí kolonie.

 

Ochrana a význam: V červeném seznamu je mikárie pospolná řazena jako kriticky ohrožený druh (CR). To je dáno svou vazbou na mravence lužního, který je také kriticky ohrožen. Pro zachování těchto druhů je potřeba nechávat v parcích Lednicko - Valtického areálu (v místě výskytu) staré soliterní duby a jiné staré stromy, které jsou vhodnými útočišti těchto druhů. Je také důležité zamezit zástinu kmenů okolní vegetací, proto jim vyhovuje parkový management. Většina lokalit je územně chráněna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.