Iris variegata - kosatec různobarvý

28. 1. 2018 vytvořil Václav Dvořák

Iris variegata L. – kosatec různobarvý

Čeleď: Iridaceae – kosatcovité

Status: VU, §S

 

Popis: Bylina s lodyhou vysokou až 40 cm, často sterilně výběžkatou s hustě nahloučenými listy, jinak v horní ½ chudě větvenou, oblou, mírně smáčklou, lysou. Listy přízemní i lodyžní. Květy téměř přisedlé, různobarvé; listeny toulce celé bylinné, zelené. Okvětní lístky s hustým kartáček žlutých, na vrcholu bílých chlupů. Semeník válcovitý až úzce elipsoidní; tobolky válcovité; semena vejcovitá, svraskalá, šedohnědá.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný, ekologicky diferencovaný druh. Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) nemá na okvětních lístkách kartáček chlupů. Kosatec bezlistý (Iris aphylla) neroste na Moravě, květy má fialové a listeny toulce se suchomázdřitým lemem. Kosatec nízký (Iris pumila) má velmi krátkou, obvykle jednoduchou lodyhu.

 

Rozšíření: Druh nevelkého areálu zahrnující převážně střední a jihovýchodní Evropu, zhruba od jižního Německa a Švýcarska, dále na východ po Bulharsko a západní část Ukrajiny.

 

V České republice je výskyt omezen pouze na Moravu, kde roste primárně v Panonském termofytiku jižní Moravy, s přesahem do jihozápadní a jihovýchodní Moravy. Na sever zasahuje na střední Moravu, kde byl zaznamenán na makrolokalitě Kosíře na Prostějovsku.

 

Ekologie: Kosatec různobarvý roste při okrajích lesů, na lesních světlinách, zejména v doubravách, v trávnících a méně často na skalních teráskách. Nemá výrazné preference půdy, často jej však najdeme například na spraších a obecně na půdách vysýchávých, na stanovištích osluněných či v polostínu. Je součástí několika typů vegetace, např. doubrav na spraších as. Quercetum pubescenti-roboris.

 

Geofyt s fenologickým optimem kvetení v květnu a červnu.

 

Ochrana a ohrožení: Kosatec různobarvý je řazen mezi zvláště chráněné druhy naší květeny v kategorii silně ohrožených. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné (VU). Většina lokalit je chráněna formou maloplošně chráněných území. Jedná se o velmi dekorativní rostlinu, proto potenciální nebezpečí představuje zejména plenění populací pro zahrádky.

 

 

Literatura:

 

Hrouda L. & Grulich V. (2010): Iris L. In: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky, vol. 8, Academia, Praha, 565–581.