Hořečky - Přírodní rezervace

30. 10. 2008 vytvořil Michal Hroneš

Na severozápadním okraji Orlických hor, poblíž Olešnice v Orlických horách se nachází drobná, leč naprosto unikátní lokalita.

PR Hořečky

kraj: Královéhradecký, okres: Rychnov nad Kněžnou

rozloha: 0,57 ha

vyhlášeno: 1994

 

Přírodní rezervaci Hořečky tvoří malá, izolovaná podhorská louka na Česko-polské hranici, sevřená z české strany lesem a z polské strany silnicí Duszniki Zdrój - Zieleniec. Je jednou z mála posledních lokalit kriticky ohroženého hořečku pozdního českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) v Čechách.  Ten se tu vyskytuje v opravdu bohaté a stabilní populaci (stovky trsů). Na jaře zde rozkvétá bledule jarní (Leucojum vernum), později dva zástupci čeledi Orchidaceae: bradáček vejčitý (Listera ovata) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea).  V pozdním létě a brzkém podzimu, kdy je lokalita nejatraktivnější, zde spolu s hořečky můžeme nalézt také jetel horský (Trifolium montanum), prhu arniku (Arnica montana), chrpu parukářku (Centaurea elatior) nebo podzimní formu kokrhele většího (Rhinanthus major). Za pozornost stojí též poměrně dekorativní houba voskovka kuželovitá (Hygrocybe conica).

 

Z brouků na louce zaujmou především velcí střevlíci (Procrustes coriaceus, Megodontus violaceus).

 

Pro udržení bohaté populace hořečku pozdního českého je třeba alespoň částečně narušovat drn, aby se mohl lépe šířit a louku kosit v pásech. Management na lokalitě zajišťuje správa CHKO Orlické hory.