Trifolium montanum - jetel horský

16. 2. 2010 vytvořil Martin Hanzl

Trifolium montanum L. – jetel horský  

Čeleď: Fabaceae – bobovité  

Status: běžný druh

 

Popis: Jetel horský je vytrvalá bylina s mohutným kořenem a vícehlavým oddenkem. Jeho hustě bělavě chlupaté lodyhy jsou přímé, nevětvené či chudě větvené a dosahují 15–70 cm výšky. Listy vyrůstají na lodyze ve střídavém postavení, jsou trojčetné s dlouhým řapíkem (avšak horní listy bývají téměř přisedlé). Vytváří se též chudá přízemní listová růžice. Lístky lodyžních listů jsou eliptické až podlouhlé, 15–55 mm dlouhé, 10–20 mm široké, na líci lysé, avšak rub je přitiskle chlupatý s vyniklými větvenými žilkami. Na okraji jsou lístky nápadně hustě ostře pilovitě zubaté. Vejčité palisty s šídlovitou špičkou srůstají z větší části s řapíkem. Květenstvím jsou koncové hlávky (strbouly) kulovitého až vejčitého tvaru, husté, mnohokvěté, na přímých stopkách. Obvykle mívají 15–30 mm v průměru. Kalich je drobný a roztroušeně chlupatý. Koruna má charakter typický pro čeleď bobovitých (pavéza, křídla, člunek), je bílé či lehce nažloutlé barvy. Plodem jsou jednosemenné lusky.

 

Možná záměna: Na výslunných stanovištích máme příležitost jetel horský zaměnit s jetelem bledožlutým (Trifolium ochroleucon). Jetel bledožlutý se však liší korunami výrazně žlutě zbarvenými (nikoliv nažloutle bílými), listy na okraji celokrajnými (ne hustě pilovitě zubatými) a chlupatými z obou stran (nejen na rubu). Navíc se jedná o ohrožený druh, se kterým se setkáme častěji jen v teplejších oblastech Moravy a na několika místech v Čechách. Na vlhčích stanovištích teoreticky připadá v úvahu ještě záměna s jetelem zvrhlým (Trifolium hybridum), který má však má lodyhy i listy lysé (nikoliv hustě chlupaté).

 

Rozšíření: Celkový areál druhu pokrývá střední Evropu, část západní Evropy, Pyrenejský poloostrov, jižněji položené oblasti Skandinávie a zasahuje až na západní Sibiř. Izolovaný je výskyt v jihozápadní Evropě a na Kavkaze.

 

Druh se v ČR vyskytuje roztroušeně po celém území, s výjimkou horských oblastí. Těžiště jeho výskytu leží od nížin do podhůří, v některých oblastech však přesto zůstává vzácný či úplně chybí (např. Chebsko, Labské pískovce).

 

Ekologie: Jetel horský roste na výslunných a křovinatých stráních, ve světlých lesích a jejich lemech, na loukách a pastvinách. Snáší i mírné zastínění. Preferuje bázemi bohaté, čerstvě vlhké až vysychavé substráty (např. opuky). Je diagnostickým druhem suchých trávníků svazu Bromion erecti.

 

Jedná se o hemikryptofyt, který kvete od května do srpna.

 

 

Literatura:


Kubát K. (1995): Trifolium L. – In: Slavík B., Smejkal M., Dvořáková M. & Grulich V. (eds), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 462–481.