Rhinanthus major - kokrhel větší

23. 7. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Rhinanthus major L. - kokrhel větší  

Syn.: Rhinanthus crista-galli L., Rhinanthus glaber Lam., Rhinanthus major [L.] Ehrh., Rhinanthus angustifolius Gmelin sensu Čelakovský, Soó, Hartl., Alectorolophus grandiflorus Wallr., Alectorolophus major (L.) Rchb., Rhinanthus major subsp. glaber F. W. Schultz, Rhinanthus montanus Sauter, Alectorolophus serotinus Schönheit, Alectorolophus grandiflorus subsp. major (Ehrh.) Čelakovský, Rhinanthus serotinus (Schönheit) Oborny, Fistularia major (L.) Wettst., Alectrolophus montanus (Saut.) Fritsch  

Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité (dříve Scrophulariaceae - krtičníkovité)  

Status: běžný druh  

 

Popis: Jednoleté, morfologicky značně variabilní, 10-80 cm vysoké byliny. Lodyha je přímá, často fialově naběhlá, lysá nebo vzácněji ve dvou řadách chlupatá, obvykle bohatě větvená. Listy jsou úzce kopinaté až eliptické, na okraji pilovité, dlouze zašpičatělé. Květy jsou uloženy v hroznovitých květenstvích. Listeny podpírající jednotlivá květenství jsou protáhle trojúhelníkovité, zelené až žlutozelené. Koruna je dvoupyská, jasně žlutá. Pysky jsou k sobě těsně přitisklé, a proto květ budí dojem, že je zavřený. Kalich je za květu úzký, zelenožlutý, občas fialově žilkovaný, za plodu nafouklý. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: Determinace našich druhů kokrhelů je poměrně obtížná. Kokrhel větší se od ostatních druhů liší lysým kalichem a zdánlivě uzavřeným ústím korunní trubky.

 

Rozšíření: Druh s disjunktivním areálem výskytu. Vyskytuje se od Francie, přes Skandinávii, střední a východní Evropu až po jezero Bajkal ve střením Rusku. Jižní hranice rozšíření probíhá v evropské části areálu v severním podhůří Alp a severem Balkánského poloostrova.

 

V ČR jde o druh poměrně hojný, místy však vzácný či chybějící. Roste od nížin až po cca 1160 m n. m.

 

Ekologie: Druh různých typů luk, pastvin či vysokostébelných niv. Dále se také roste v příkopech na okrajích cest, v křovinách, lesních lemech či vzácněji na polích.

 

Terofyt, vytvářející jarní a pozdní typy. Kvete od konce dubna do října.

 

Taxonomická poznámka: Morfologicky velmi proměnlivý druh. U nás se hojně vyskytuje pozdní větvená forma. V Bílých Karpatech se vzácně (C1) vyskytuje také drobnější jarní typ (označovaný také jako Rhinanthus serotinus subsp. vernalis (Zynger) Hyl.), který má řídce větvené nebo nevětvené lodyhy.

 

 

 

Literatura:

 

Skála Z. & Štech M. (2000): Rhinanthus L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 6, Academia, Praha, 462–471.