Leucojum vernum - bledule jarní

12. 3. 2010 vytvořil Michal Hroneš

Leucojum vernum L. - bledule jarní

Čeleď: Amaryllidaceae - amarylkovité

Status: C3, §3

 

Popis: Do 30 cm velká jarní cibulovina. Cibule je hnědá, obalená 1-2 šupinami. Listy jsou většinou 3 až 4. Jsou široce čárkovité, jasně až tmavě zelené, na konci s oblou špičkou. Dvojřízně smáčknutý stvol nese obvykle jeden bílý, výrazně vonící zvoncovitý květ, který vyrůstá z paždí krátkého toulcovitého listenu. Okvětní lístky jsou bílé, na konci se žlutou či zelenou tečkou. Plodem je tobolka.

 

Možná záměna: S bledulí letní (Leucojum aestivum), která je statnější, má větší počet květů na stvolu (až 7) a tmavé, někdy až černavé semena. Kromě těchto morfologických znaků se liší také odlišným fenologickým optimem.

 

Rozšíření: Bledule roste především ve střední a jihovýchodní Evropě a v přilehlých oblastech, od Francie na západě po Ukrajinu na východě. V Karpatských pohořích se vyskytuje pouze roztroušeně.

 

U nás se vyskytuje častěji především ve vyšších polohách mezofytika a v oreofytiku, v termofytiku pouze v lužních lesích. Chybí v Beskydech a Karpatech.

 

Ekologie: Roste ve vlhčích listnatých a lužních lesích, především v olšinách sv. Ulmenion a dubohabřinách sv. Carpinion, a často také na vlhkých, především podhorských, loukách a v bažinách. Bleduli vyhovují vlhké, čerstvé, humózní půdy. Je významnou a nepřehlédnutelnou složkou jarního aspektu podmáčených listnatých lesů.

 

Geofyt, kvetoucí od února do poloviny dubna.

 

Význam: Jedna z prvních jarních kvetoucích rostlin. Díky této vlastnosti je často pěstovaná na zahradách. Z původní divoké formy bylo vyšlechtěno několik kultivarů (např. vícekvěté rostliny či rostliny s úzce zvonkovitými květy).

 

Ohrožení a ochrana: Bledule jarní je na našem území ohroženým druhem, jehož populace mizí především kvůli změně zemědělství a lesního hospodaření. Je chráněna zákonem (jako druh ohrožený) a velké množství populací je chráněno také územně.

 

Taxonomická poznámka: Na našem území se vyskytuje pouze nominátní bledule jarní pravá (Leucojum vernum subsp. vernum). Na východním Slovensku a směrem dále do nitra Karpat je nahrazena poddruhem bledule jarní karpatská (Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring.) O. Schwarz), který se liší především kvantitativními znaky, jako je vyšší vzrůst či častější frekvence výskytu dvoukvětých jedinců v populacích.

 

 

 

Literatura:

Bělohlávková R. (2010): Leucojum L. – In.: Štěpánková J., Chrtek J. & Kaplan Z. (eds), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 678–682.