Graphoderus cinereus - potápník

10. 12. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) – potápník

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 13–15,5 mm. Tělo je široce oválné s nejširší částí v přední polovině těla. Hlava je v přední části žlutá s černým vzorem, v zadní části černá. Tykadla jsou světlá. Štít je světlý, ale s širokými černými pruhy na předním i zadním okraji štítu. Zbarvení krovek je tvořeno hustou sítí drobných žlutých a tmavých skvrn. Nohy a spodní strana těla jsou světle rezavé. 

 

Možná záměna: Graphoderus cinereus je zaměnitelný s dalšími třemi druhy rodu Graphoderus vyskytujícími se v ČR. Druhy lze od sebe částečně rozlišit podle rozsahu světlého pruhu na štítu. Nicméně jistější je počet a uspořádání přísavek na spodní straně chodidel prostředního páru nohou samců, které se znatelně liší. Tento znak mají pouze G. cinereus a G. bilineatus velmi podobný. Tyto dva druhy lze však jednoduše rozlišit podle zbarvení štítu, kdy černý pruh na zadním okraji štítu je u druhu G. bilineatus velmi úzký (pouze zhruba jedna třetina šířky světlého pruhu na štítu).

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený od Velké Británie až po západní Sibiř a Mongolsko.

 

V ČR se vyskytuje lokálně na celém území.

 

Biologie a ekologie: Vyhledává spíše větší mělké rybníky bohatě zarostlé vegetací. Dospělci přezimují ve vodě nebo vlhkém mechu. Ke kladení vajíček dochází začátkem léta s následným vývojem larev během letních měsíců. Larvy i dospělci se živí dravě. Kořistí larev jsou především planktonní korýši a larvy komárů.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Galewski K (1990): The larvae of Central European species of Graphoderus Dejean (Coleoptera, Dytiscidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 60(1-2): 2554 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.