Gladiolus palustris - mečík bahenní

10. 6. 2008 vytvořil Václav Dvořák

Gladiolus palustris Gaudin - mečík bahenní

Čeleď: Iridaceae - kosatcovité

Status: C1, §1, ČK, WORLD-I, EU

 

Popis: Květem nápadná, téměř nezaměnitelná, velmi dekorativní bylina. Dorůstá až 60 cm. Mezi hlavní determinační rozdíly, od našeho druhého zástupce rodu Gladiolus, patří síťnaté obaly hlíz a zašpičatělý spodní list.

 

Rozšíření: Evropský převážně kontinentální druh, rozšířený v Pobaltí, středním Německu, Porýní, v Alsasku, vzácně ve Švýcarsku, Itálii a dále na východ přes Rakousko, Maďarsko až po Rumunsko a SZ Ukrajinu.

 

V České republice se historicky vyskytoval především v Polabí, v Bilíchovském údolí, též v Bílých Karpatech, okolí Valašského Meziříčí a Svitav. V dnešní době jsou známy pouhé 3 lokality, z nichž 1 se nachází ve středních Čechách a 2 na jižní Moravě. Na Slovensku se vyskytuje v nevalném počtu v NPR Abrod (CHKO Záhorie).

 

Ekologie: Druh rostoucí na vlhkých až slatinných loukách, často v prosvětlených lesích, na půdách mírně humózní. Od nížin do poměrně vysokých nadmořských výšek kolem 1200 m n. m.

 

Vytrvalá bylina, geofyt, fenologické optimum kvetení na přelomu června a července.

 

Význam: Na celém evropském kontinentu neobyčejně vzácný druh, v ČR na severní hranici areálu, vzhledem k jeho vyhynutí v Polsku. Dekorativní rostlina, někdy též okrasně pěstovaná.

 

Ohrožení: Druh silně ohrožený přímou destrukcí stanovišť (těžba slatin, odvodňování lokalit) i destrukcí nepřímou (hnojení). Populace jsou většinou málo početné, potenciální vyrýpávání hlíz by mělo neblahý dopad.

 

Ochrana: Druh zákonem chráněný, vedený jako kriticky ohrožený, zařazený do programu NATURA 2000 pro Českou republiku. Lokality jsou územně chráněny, naše nejbohatší populace v NPP Slatinná louka u Velenky, dále v NPR Čertoryje. Mečík bahenní vyžaduje specifický management v podobě každoročního sečení lokalit, část semen je ukládána do genové banky, plánuje se záchranná kultivace v kultuře či případné obnovení některých historických polabských lokalit.

 

    

 

Literatura:


Chrtek J. jun. (2010): Gladiolus L. – In.: Štěpánková J. (ed.), Květena České republiky 8, Academia, Praha, 562565.