Gibbaranea omoeda - křižák smrkový

6. 3. 2014 vytvořil Ondřej Machač

Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) – křižák smrkový

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: NT

 

Popis: Délka těla 7–10 mm (hlavohruď 3–5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá až černá, hustě ochlupená. Zadeček oválný v přední části rozšířený a se dvěma ostrými hrboly. Samice mají zadeček zbarvený hnědě s laločnatou skvrnou a postraními pruhy stejně jako mladí jedinci. Samci jsou tmavší s méně výraznou kresbou a v přední části obvykle s bílou křížovitou skvrnou. Nohy jsou hnědočervené s tmavým pruhováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Gibbaranea, zejména s křižákem hrbatým (G. gibbosa). Ten je obvykle menší a má často nazelenalé zbarvení zadečku. Podobní jsou také mladí jedinci křižáka velkého (Araneus angulatus). Charakteristické znaky jsou na kopulačních orgánech.

 

Rozšíření: Palearktický druh – východní část Evropy a Asie.

 

V ČR poměrně vzácný druh, vyskytuje se zejména v podhorských a horských oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák obývá zejména smrkové lesy a jejich okraje v podhorských a horských oblastech, také ve skalních městech a stinných roklích. Mezi kmeny a v korunách stromů si staví nevelké kolovité sítě. S dospělci se setkáme zejména od dubna do července, zimují subadultní jedinci.

 

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Miller F. (1971): Řád pavouci - Araneida. In: Daniel M. & Černý V., Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 51-316.