Araneus angulatus - křižák velký

26. 4. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Araneus angulatus Clerck, 1757 – křižák velký

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Staus: běžný druh

 

Popis: Délka těla 10-18 mm (u dospělých samic), hlh. 5-7 mm. Je to náš největší křižák. Hlavohruď je poměrně široká, tmavě hnědě zbarvená. Zadeček má v přední části dva nápadné hrboly. Zbarvení je variabilní, obvykle hnědé až hnědošedé s laločnatou kresbou a někdy bílou skvrnou mezi hrboly. Nohy jsou nepravidelně tmavě kroužkované.

 

Možná záměna: U nás téměř nezaměnitelný druh, zaměnitelný snad jen s velmi vzácnými druhy A. nordmanni a A. saevus, od kterých se mimo jiné liší také světlou skvrnou na sternu.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a Asie.

 

V ČR nehojný druh, rozšířen zejména ve středních a vyšších polohách.

 

Biologie a ekologie: Křižák velký obývá jehličnaté a smíšené lesy, kde si staví mezi větvemi stromů své velké kolovité sítě. Najdeme ho zejména na okrajích lesů, lesních mýtinách, v okolí lesních cest apod. S dospělci se setkáme zejména od května do srpna.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Šestáková A., Krumpál M. & Krumpálová Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy: I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského.