Geranium pusillum - kakost maličký

19. 9. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Geranium pusillum L. – kakost maličký
Syn.: Geranium circinatum Kanitz, Geranium delicatulum Ten. & Guss., Geranium dubium Chaix, Geranium haussknechtii Soó, Geranium humile Cav., Geranium hybridum Hausskn., Geranium parviflorum Curtis, Geranium pseudopusillum Schur, Geranium pusillum subsp. delicatulum (Ten. & Guss.) A. Terracc.
Čeleď: Geraniaceae – kakostovité
Status: běžný druh

Popis: Drobné, jednoleté až dvouleté byliny s tenkým kůlovitým kořenem a vystoupavými, bohatě větvenými, 20–30 cm vysokými, hustě krátce chlupatými a žláznatými lodyhami. Listy jsou hustě krátce přitiskle až odstále chlupaté a roztroušeně žláznaté, přízemní často dlouze řapíkaté, lodyžní až přisedlé, vstřícné, s čepelí okrouhle ledvinitou, dlanitě sedmidílnou, s úkrojky na vrcholu zaoblenými až tupými. Květenstvím jsou dvoukvěté vidlany. Květy jsou drobné, okolo 0,5 cm v průměru, se světle růžovými až světle červenofialovými, na vrcholu vykrojenými korunními lístky. Plodem jsou tzv. čapí nůsky, tj. zobanitý plod. Semena jsou hnědá, hladká, téměř celá uzavřená v chlupatém, hladkém semenném pouzdře.

Možná záměna:
Nejčastěji dochází k záměnám s kakostem měkkým (Geranium molle), který má o něco větší, tmavě červenofialové květy a semena uzavřená v lysém, příčně svraskalém semenném pouzdře. Podobnými druhy jsou také kakost hladký (Geranium aequale) a k. pyrenejský (Geranium pyrenaicum). Oba druhy mají opět tmavší a větší květy, k. pyrenejský je navíc vytrvalý, k. hladký se odlišuje lysými, jen po okraji chlupatými semennými pouzdry, která uzavírají semena jen z poloviny.

Rozšíření: Kakost maličký je pravděpodobně původní v jihozápadní Evropě, odkud se jako archeofyt rozšířil po celé Evropě, na sever až po polární kruh. Na východ současný areál zasahuje přes Kavkaz do jihozápadní a střední Asie. Jako neofyt byl rozšířen do Severní Ameriky, Chile, Uruguaye a na Nový Zéland.

V ČR se vyskytuje hojně od nížin do hor, s převahou lokalit v nížinách a intenzivně zemědělsky využívaných územích. V horách je výskyt vzácný nebo jen přechodný, vázaný často jen na větší lidská sídla.

Ekologie: Druh synantropních stanovišť, zejména městských a vesnických trávníků, okrajů cest, železničních náspů, okrajů polí, rumišť a akátin. Dále roste také na mezích a na pastvinách. Vyhovují mu hlubší, na živiny bohatší, vysychavé i vlhké půdy s různou reakcí. Je diagnostickým druhem teplomilné plevelové polní vegetace svazu Caucalidion.

Terofyt, který kvete od května do září.

 

 

Literatura:

Aedo C., Aldasoro J. J. & Navarro C. (1998): Taxonomic revision of Geranium sections Batrachioidea and Divaricata (Geraniaceae). – Annals of the Missouri Botanical Garden 85: 594–630.

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.