Geranium aequale - kakost hladký

25. 9. 2020 vytvořil Michal Hroneš

Geranium aequale (Bab.) Aedo – kakost hladký
Syn.: Geranium molle var. aequale Bab.
Čeleď: Geraniaceae – kakostovité
Status: nepůvodní druh

Popis:
Jednoleté měkce chlupaté a žláznaté byliny s přízemní růžicí listů a vystoupavými až přímými, 5–40 cm vysokými lodyhami. Přízemní i lodyžní listy jsou dlouze řapíkaté, měkce chlupaté, s čepelí v obrysu okrouhlou až ledvinitou, dlanitě 7–9dílnou. Květenstvím jsou dvoukvěté vidlany. Květy jsou v průměru asi 1 cm široké, s tmavě růžovými až růžovofialovými, na vrcholu vykrojenými korunními lístky. Plody jsou zobanité. Semena jsou hladká, hnědá, ukrytá zhruba do poloviny až 2/3 v hladkých, lysých, jen po obvodu chlupatých semenných pouzdrech.

Možná záměna: Podobným druhem je zejména kakost měkký (Geranium molle), do jisté míry pak také k. maličký (Geranium pusillum). Od k. měkkého se k. hladký liší o něco drobnějšími květy a zejména charakterem semenných pouzder (příčně svraskalé a zakrývající téměř celé semeno u k. měkkého vs. hladké a semeno zakrývající je do poloviny u k. hladkého). Od k. maličkého se k. hladký liší většími a výrazně tmavšími květy a na ploše lysými semennými pouzdry.

Rozšíření: Poměrně vzácný a zřejmě často přehlížený druh s (sub)atlantským areálem rozšíření. Přirozeně se vyskytuje v západní Evropě, od Velké Británie po Německo a Rakousko. Na sever zasahuje do Dánska. Zavlečen byl do ČR, USA a na Nový Zéland.

V ČR byl kakost hladký objeven teprve nedávno (v roce 2013) v Ostravě-Mariánských Horách. Velmi pravděpodobně se ale vyskytuje i jinde na našem území.

Ekologie: Kakost hladký roste převážně na člověkem ovlivněných stanovištích, jako jsou okraje cest, pole a ruderální plochy v okolí lidských sídel. Na našem území byl zatím pozorován v kolejištích a také v intenzivně sečených trávnících.

Terofyt, který kvete od května do srpna.

 

 

Literatura:

Aedo C., Aldasoro J. J. & Navarro C. (1998): Taxonomic revision of Geranium sections Batrachioidea and Divaricata (Geraniaceae). – Annals of the Missouri Botanical Garden 85: 594–630.

Hlisnikovský D. (2015): Geranium aequale (Bab.) Aedo – In: Hadinec J. & Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII, Zprávy České Botanické Společnosti 50: 61–62.

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.