Geranium molle - kakost měkký

4. 12. 2016 vytvořil Václav Dvořák

Geranium molle L. – kakost měkký

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité

Status: NT

 

Popis: Bylina s růžicí trvale zelených listů, s lodyhou vysokou do 35 cm, která je pokryta jednak hustými krátkými chlupy, delšími žláznatými chlupy a řídkými delšími nežláznatými chlupy. Přízemní listy dlouze řapíkaté, s čepelí okrouhle ledvinitou, dlanitě 7–9dílnou. Lodyžní listy střídavé, k vrcholu zmenšující se. Květy drobné; korunní lístky na vrcholu ostře vykrojené, purpurové; prašníky fialové. Pouzdra semen lysá, žebernatá. Semena světle hnědá.

 

Možná záměna: Tento vzácně nalézaný taxon se může zaměnit s ostatními drobnými zástupci rodu. Záměna připadá v úvahu např. se zavlékaným druhem – kakostem hladkým (Geranium aequale), který má pouzdra semen lysá a ještě kratší korunní lístky. V potaz lze brát i kakost maličký (Geranium pusillum), avšak u tohoto druhu bychom našli pouze krátké měkké chlupy.

 

Rozšíření: Původní areál se pravděpodobně rozkládal pouze v mediteránní oblasti s přesahem do íránsko-turanské oblasti. Jako archeofyt se druh rozšířil po většině evropského kontinentu, ale dnes je v zásadě považován za kosmopolitní druh známý ze všech kontinentů.

 

V České republice se přesto jedná o vzácný až velmi vzácný druh, který byl vázán na teplé oblasti a přilehlé pahorkatiny. Více se vyskytuje v Čechách než na Moravě.

 

Ekologie: Druh roste spíše na sekundárních stanovištích jako jsou různá travnatá místa, okraje cest a železnic, rovněž se s ním lze setkat na písčinách, úhorech, pastvinách, na mezích i v parcích. Jedná se o světlomilný druh.

 

Jednoletý terofyt až dvouletka s fenologickým optimem kvetení od května do srpna.

 

Ochrana a ohrožení: Kakost měkký není jako naturalizovaný archeofyt vedený mezi zvláště chráněnými druhy české květeny, ovšem v Červeném seznamu cévnatých rostlin patří mezi druhy téměř ohrožené (NT). V posledních letech bývá zaznamenáván častěji, často na zcela nových lokalitách.

 

 

Literatura:

 

Hlisnikovský D. (2015): Geranium aequale (Bab.) Aedo In: Hadinec J. & Lustyk P. (2015): Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae. XIII. – Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 50: 61–62.

 

Slavík B. (1997): Geranium L. In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.