Geranium pyrenaicum - kakost pyrenejský

25. 9. 2017 vytvořil Václav Dvořák

Geranium pyrenaicum Burm fil. – kakost pyrenejský

Čeleď: Geraniaceae – kakostovité

Status: nepůvodní druh

 

Popis: Trsnatá bylina s krátkým oddenkem a silným kůlovým kořenem. Lodyhy dichaziálně větvené, s krátkými krycími i žláznatými chlupy, dlouhé obvykle do 50 cm. Přízemní listy dlouze řapíkaté, čepel okrouhle ledvinitá, 5(–7)klaná; lodyžní listy vstřícné, k vrcholu nápadně se zmenšující; palisty záhy zasychající. Květy v četných dvoukvětých vidlanech, na dlouhých, tenkých, žláznatých stopkách; korunní lístky široce obvejčité, na vrcholu hluboce vykrojené, sytě až světle fialové. Semena jemně tečkovaná až hladká, červenohnědá.

 

Možná záměna: Dobře poznatelný druh, občas zaměňovaný za malokvěté druhy jako je kakost měkký (Geranium molle) a kakost nizoučký (Geranium pusillum), který je však jednoletý, nikoli vytrvalý.

 

Rozšíření: Původní areál druhu zahrnoval pohoří kolem Středozemního moře, na východ s přesahem na Kavkaz. S pěstováním i šířením viatickou cestou se postupně rozšířil na většině evropského kontinentu, na sever až do Skandinávie. Dnes je znám z různých částí světa – z Indie, Severní Ameriky či Karibiku.

 

V České republice je v současnosti široce rozšířeným druhem, který je znám z většiny území. Vyskytuje se od nižších poloh do podhůří, výše zasahuje vzácně.

 

Ekologie: Druh osidluje široké spektrum stanovišť. Roste v městských trávnících, na loukách, pastvinách, při okrajích cest a na pasekách, na železničních náspech, zdech, rumištích, při plotech. Je světlomilnou rostlinou, preferující na dusík bohatší substráty, která vytrvává zelená až do zimních měsíců.

 

Vytrvalý hemikryptofyt s fenologickým optimem kvetení od května do září.

 

Poznámka: Často je pěstován jako okrasná bylina.

 

 

Literatura:

 

Aedo C., Aldasoro J.J. & Navarro C. (1998): Taxonomic revision of Geranium sections Batrachioidea and Divaricata (Geraniaceae). – Ann. Missouri Bot. Gard., 85: 594–630.

 

Slavík B. (1997): Geranium L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 5, Academia, Praha, 192–221.