Erythromma lindenii - šidélko Lindenovo

2. 7. 2021 vytvořil Adam Bednařík

Erythromma lindenii (Selys, 1840) – šidélko Lindenovo

Čeleď: Coenagrionidae – šidélkovití

Status: NT

 

Popis: Středně velké modré šidélko s velikostí těla 40–45 mm. Oči samců jsou jasně modré. Na temeni hlavy chybí barevné skvrny nebo jsou redukovány jen do tenkých pásků. Tělo samců je modře zbarvené s charakteristickou černou kresbou. Na svrchní straně druhého zadečkového článku se nachází rozsáhlá černá skvrna ve tvaru vázy téměř přes celý článek. Na dalších čtyřech zadečkových článcích jsou černé skvrny směrem k hlavě ostře protaženy do špičky. Horní zadečkové přívěsky samců jsou černé, poměrně dlouhé a výrazně zahnuté. Samice mají oproti samcům zelenavé zbarvení na hlavě, hrudi i zadečku. Boky zadečkových článků samic jsou však namodralé. Svrchní strana zadečku samic je tmavá. Plamky na křídlech jsou světlé a dlouhé.

 

Možná záměna: Na první pohled lze šidélko Lindenovo zaměnit zejména s modrými šidélky rodu Coenagrion nebo šidélkem kroužkovaným (Enallagma cyathigerum), které se často mohou vyskytovat na stejných stanovištích. Při bližším prohlédnutí lze však druh snadno odlišit díky specifické kresbě na zadečkových článcích a neobvyklým zadečkovým přívěskům.

 

Rozšíření: Hlavní oblastí výskytu je Středomoří a západní Evropa.

 

V ČR byl druh poprvé zaznamenán v roce 2009. Od té doby je výskyt doložen ze západních, středních a severních Čech. Početná populace se vyskytuje zejména na řece Berounce. V ČR se v současnosti nachází severovýchodní okraj areálu, ale E. lindenii postupně expanduje směrem na sever.

 

Biologie a ekologie: Šidélko Lindenovo vyhledává dobře prokysličené pomalé úseky větších řek, větší čisté rybníky nebo zatopené lomy s rozvinutou submerzní vegetací. Hlavní období výskytu dospělců trvá od konce června do začátku srpna. Šidélka usedají často na příbřežní vegetaci nebo prudce létají těsně nad vodní hladinou. Ke kladení vajíček dochází v tandemu do submerzní vegetace. Vývoj larev u nás trvá jeden rok.

 

 

 

 

Literatura:

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.