Dytiscus circumflexus - potápník

24. 7. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Dytiscus circumflexus (Fabricius, 1801) – potápník

Čeleď: Dytiscidae  potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: S délkou těla 2632 mm patří mezi velké druhy našich potápníků. Tělo je protáhle oválného tvaru. Krovky jsou kovově zelené, u samců hladké s jemným tečkováním. Hlava je tmavá. Štít je ohraničený kolem dokola světlým okrajem. Články zadečku jsou ze spodní strany světlé s výraznými tmavými okraji. Poslední zadečkový článek je celý tmavý. Zadní výběžky kyčlí jsou dlouze protáhlé a jejich vnitřní okraj je konkávní. Štítek (scutellum) má světlý střed. Stejně jako ostatní druhy velkých potápníků rodu Dytiscus mají samci výrazné okrouhlé přísavky na prvním páru nohou a samice výrazné rýhy na krovkách.

 

Možná záměna: Velmi podobným druhem je Dytiscus circumcinctus. D. circumcinctus má zadeček ze spodu celý světlý jen s velmi tenkými tmavými okraji článků a oči jsou na rozdíl od D. circumflexus ohraničeny tenkým žlutým lemem. V porovnání s naším nejběžnějším velkým potápníkem vroubeným (Dytiscus marginalis), je tělo D. circumflexus protáhlejšího tvaru a výběžky zadních kyčlí jsou výrazně delší a protáhlé do špičky.

 

Rozšíření: Je považován především za evropský druh vyskytující se od severní Afriky po Velkou Británii a jižní Švédsko. Na východě zasahuje do Malé Asie a oblasti Levanty.

 

V ČR se vyskytuje poměrně vzácně, ale pravděpodobně na celém území. Větší množství nálezových údajů pochází ze Sokolovska, Třeboňska a Znojemska.

 

Biologie a ekologie: Osídluje nejrůznější typy stojatých vod od příkopů po větší nádrže bohaté na živiny s bahnitým či písčitým dnem. Dle četnosti nálezů v ČR preferuje mělčí nádrže s písčitým nebo jílovitým dnem a s řídkým porostem vegetace. Často je nalézán v  nově vzniklých nádržích nebo rybnících v prvních měsících po odbahnění, odkud však v dalších fázích vývoje rybníka často mizí. Dospělci i larvy se živí dravě. Mezi jejich kořist patří rybí plůdek, pulci a vodní hmyz. Dospělci jsou zdatní letci a přezimují ve vodě.

 

Ohrožení a ochrana: Přestože v současnosti není D. circumflexus zařazen v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR, je u nás považován za vzácnější, méně běžný druh.

 

 

 

 

Literatura:

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

Kolář V, Ondáš T & Boukal D (2016): Proč mizí vodní brouci (a jiný velký hmyz) z našich rybníků? Fórum ochrany přírody, 30–32.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.