Dolomedes plantarius - lovčík mokřadní

28. 5. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) – lovčík mokřadní

Čeleď: Pisauridae – lovčíkovití

Status: VU

 

Popis: Velký pavouk o velikosti těla 13-20 mm (hlh. 5-9 mm). Hlavohruď je poměrně široká hnědě až šedohnědě zbarvená, stejně jako oválný zadeček. Jen vzácně jsou přítomny nevýrazné žlutavé proužky na okraji hlavohrudi a zadečku. Mláďata jsou jednobarevně hnědá. Patří mezi naše největší pavouky.

 

Možná záměna: Záměna je možná jen s podobným lovčíkem vodním (Dolomedes fimbriatus). Ten má výrazné žlutobílé proužky na okraji hlavohrudi a zadečku, které jsou na rozdíl od předešlého druhu ostře kontrastní a téměř vždy přítomny. Typické znaky jsou na kopulačních orgánech.

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa, střední Asie.

 

V ČR velmi vzácný druh, znám pouze z mokřadů na jihu Čech a Českolipsku. Nedávno nalezen také v oblasti soutoku Moravy a Dyje.

 

Biologie a ekologie: Lovčík mokřadní žije, jak už název napovídá, na různých mokřadních biotopech. Najdeme ho v litorálech rybníků, podmáčených loukách a v okolí slepých ramen a tůní, vždy v blízkosti vodní hladiny. Často v porostech stulíku žlutého (Nuphar lutea). Žije v těsné blízkosti vody, kde loví různé bezobratlé, ale i drobné rybky a obojživelníky. Pro kořist nebo v případě nebezpečí se dovede potopit i pod vodu. V letních měsících pečuje samice o kokon, který je zapředený do řídkého pavučinového hnízda na vegetaci.

 

Ochrana a ohrožení: Tento pavouk je vázaný na zachovalé mokřadní biotopy a také díky své vzácnosti byl zařazen v Červeném seznamu bezobratlých ČR jako druh zranitelný (VU). Je také navržený k druhové ochraně.

 

 

Literatura:

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.