Dipsacus pilosus - štětka (štětička) chlupatá

4. 8. 2016 vytvořil Michal Hroneš

Dipsacus pilosus L. – štětka (štětička) chlupatá
Syn.: Virga pilosa (L.) Hill, Dipsacella pilosa (L.) Soják, Dipsacella setigera Opiz
Čeleď: Dipsacaceae – štětkovité
Status: NT

Popis:
Dvouleté statné byliny s přímou, rozvětvenou, 80200 cm vysokou, při bázi roztroušeně štětinatou, jinak lysou, na hranách drobně ostnitou lodyhou. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, obvejčité až úzce eliptické, celokrajné nebo na bázi s jedním párem úkrojků. Lodyžní listy jsou řapíkaté, obvykle trojčetné, na okraji vroubkované až pilovité, oboustranně odstále chlupaté. Květenství jsou terminální, téměř kulovité, asi 2 cm velké strbouly, podepřené kopinatými zákrovními listeny. Plevky v květenství jsou žlábkovité, na konci ostře zašpičatělé s postranními brvami, často nafialovělé, jen o něco delší než koruna. Koruna je bílá až žlutobílá. Plodem jsou tmavě hnědé nažky.

Možná záměna: Nejpodobnějším druhem je štětka (štětička) větší (Dipsacus strigosus), který se vyznačuje většími, až 4 cm velkými strbouly a plevkami, které nápadně přesahují korunu. Dalšími podobnými druhy jsou štětka planá (Dipsacus fullonum) a štětka laločnatá (Dipsacus laciniatus), které mají přisedlé listy vejcovité až válcovité strbouly.

Rozšíření:
Mírný pás Evropy, od Anglie a Pyrenejí na západě, po Ukrajinu, Rumunsko a Bulharsko na východě, na sever zasahuje do středního Německa a Polska, na jih po severní Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Izolovaně také na Kavkazu. Za zavlečený je druh považován v Irsku, v některých částech Polska a také Velké Británie.

V ČR se vyskytuje poměrně vzácně, především v okolí dolních toků řek. Lokálně hojnější je jen v dolním Poohří, v úvalech Moravy a Dyje a také v některých částech Bílých Karpat. Lokality výskytu ve středních a vyšších polohách jsou často sekundárního charakteru.

Ekologie:
Pláště lužních lesů a okraje křovin na vlhkých, na živiny bohatých, stinných stanovištích. Sekundárně se vyskytuje také na vlhčích ruderálních místech, v opuštěných zahradách či příkopech.

Hemikryptofyt, který kvete od července do září.

Ohrožení a ochrana: Relativně vzácný druh, který je vázaný na přirozené porosty lužních lesů. V poslední verzi Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR je veden jako druh téměř ohrožený (NT).

Taxonomická poznámka:
Zástupci rodu štětka (Dipsacus) s řapíkatými lodyžními listy a krátkými, kulovitými květenstvími jsou některými autory vyčleňovány do samostatného rodu štětička (Virga). Tento pohled byl přijat například ve zpracování v Květeně ČR.

 

 

Literatura:

Stachnowicz W. & Rakowski W. (2013): Native versus alien status of a rare plant species outside the limits of its main geographic range: distribution of Virga pilosa (L.) Hill in Wielkopolska, Poland and CE Europe. – Biodiversity Resources & Conservation 29: 43-56.

Štěpánek J. & Holub J. (1997): Virga Hill. – In: Slavík B., Chrtek J. jun. & Tomšovic P. (eds), Květena České republiky 5, Academia, Praha, pp. 529–532.