Crustulina guttata - snovačka tečkovaná

16. 1. 2022 vytvořil Ondřej Machač

Crustulina guttata (Wider, 1834) – snovačka tečkovaná

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Drobná snovačka o délce těla 2–2,5 mm (hlavohruď 1–1,2 mm). Hlavohruď je silně sklerotizovaná, pokrytá drobnými hrbolky. Sklerotizovaná je také stopka zadečku. Zadeček je téměř kulovitý, mírně zploštělý, u samců na spodním předním okraji se sklerotizovanými zoubky umožňující stridulaci třením o zadní okraj hlavohrudi. Zbarvení zadečku je tmavě hnědé až červenohnědé, u mláďat někdy až do fialova, obvykle s nápadnými bílými tečkami (u některých jedinců však mohou chybět nebo být nevýrazné). Nohy jsou poměrně krátké a robustní, oranžové až červenohnědé, tmavě kroužkovaná. Makadla samců jsou výrazně protažená.

 

Možná záměna: U nás nezaměnitelný druh (jediný druh rodu Crustulina v ČR). Vzdáleně podobná je snovačka zdobená (Asagena phalerata) a mladí jedinci snovačky pokoutní (Steatoda bipunctata). V Evropě se vyskytuje další tři druhy snovaček rodu Crustulina.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asii (včetně Japonska).

 

V ČR nepříliš hojný druh, ale roztroušeně po celém území, zvláště v teplejších oblastech, vzácně také ve vyšších polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka tečkovaná obývá zejména světlé, sušší a kamenité lesy, zvláště svažité dubohabřiny a bory, někdy také na vřesovištích a písčinách, ve vyšších polohách v sutích a v kamenitých březích potoků. Žije na zemi mezi trsy trav, pod kameny, méně často také pod kusy dřeva v mechu a hrabance. Staví si drobné neuspořádané sítě mezi sutí a pod kameny. Obvykle ji najdeme na spodní straně kamenů nebo také pod trsy trav. Bílé kulovité kokony samice připevňuje na spodní stranu kamenů nebo k detritu. S dospělci se setkáme celoročně, nejvíce však od května do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.