Asagena phalerata - snovačka zdobená

5. 3. 2016 vytvořil Ondřej Machač

Asagena phalerata (Panzer, 1801) – snovačka zdobená

Čeleď: Theridiidae – snovačkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 4,5-5,7 mm (hlavohruď 2-2,5 mm). Hlavohruď je tmavě hnědá až červenohnědá s tmavší přední částí. Zadeček je oválný, mírně zploštělý. Zbarvení zadečku je tmavohnědé až černé s dvěma páry světlých protáhlých skvrn (skvrny někdy můžou chybět), první pár splývá a vytváří pruh. Nohy jsou červenohnědé s tmavými konci chodidla a holeně. Zbarvení samců je více kontrastní než u samic a mladých jedinců (na fotce je nedospělý samec).

 

Možná záměna: Záměna je možná s velmi podobnou snovačkou východní (A. meridionalis), která má tmavší zbarvení hlavohrudi. U nás je znám však jen jeden starý nález (1910) z okolí Valtic a výskyt tohoto druhu nebyl od té doby doložen. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celá Evropa a Střední Asie.

 

V ČR poměrně hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Snovačka zdobená obývá různé osluněné biotopy, jako jsou stepi, suché trávníky, písčiny, vřesoviště, pastviny a okraje lesů a rašelinišť. Můžeme ji najít také na druhotných stanovištích jako jsou pískovny a lomy. Žije skrytě ve stařině a pod kameny. Nestaví si sítě a kořist aktivně loví, častou kořistí jsou mravenci. S dospělci se setkáme od května do října.

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.