Colymbetes fuscus - potápěč hnědý

25. 10. 2023 vytvořil Adam Bednařík

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) – potápěč hnědý

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velikost těla 15–18 mm. Hlava je černá se světlými tykadly. Makadla jsou světlá s tmavým posledním článkem. Štít je tmavě žlutý s příčnou černou skvrnou různého rozsahu. Krovky jsou tmavé s charakteristickým jemným příčným rýhováním. Spodní strana těla je černá, epipleury kontrastně světlé. Nohy jsou světlé.

 

Možná záměna: V ČR se vyskytuje ještě jeden druh rodu Colymbetes – C. striatus, který je však na našem území vzácnější s výskytem hlavně ve středním Polabí. Liší se kresbou a jemným rýhováním na štítu. Na první pohled lze C. fuscus zaměnit také s potápníky rodu Rhantus (zejména například R. suturalis), kteří jsou však menší velikosti a postrádají příčné rýhování na krovkách.

 

Rozšíření: Poměrně běžný a široce rozšířený palearktický druh s výskytem po celé Evropě včetně mediteránu a Skandinávie. 

 

V ČR rozšířený na celém území.

 

Biologie a ekologie: Hojný v různých typech stojatých vod spíše v otevřené krajině než v lesích. Typickým stanovištěm jsou stojaté vody s bohatou vodní a příbřežní vegetací. Vývoj larev probíhá na jaře a v časném létě. Larvy jsou stejně jako dospělci dravé. Zimují dospělci.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp.

 

UK beetles (n.d.): Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758). URL: https://www.ukbeetles.co.uk/colymbetes-fuscus (10/2023)