Rhantus suturalis - kropník

12. 3. 2021 vytvořil Adam Bednařík

Rhantus suturalis (MacLeay, 1825) – kropník

Čeleď: Dytiscidae – potápníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: S velikostí těla 10,5–13 mm patří mezi větší zástupce rodu. Hlava je tmavá se světlými tykadly. Štít je světlý s centrální tmavou skvrnou různé velikosti. Spodní část těla celá tmavá. Krovky jsou světle hnědé s hustou sítí černých skvrn, takže se jeví tmavší než štít. Okraje krovek jsou světlejší než jejich zbytek. Na každé krovce jsou dvě podélné řady jemných teček. Nohy jsou hnědé, zadní nohy jsou však obvykle tmavší. Samci mají mírně rozšířené chodidlové články na předních a prostředních nohách a nestejně dlouhé drápky na předních nohách.

 

Možná záměna: Záměna je možná především s ostatními druhy rodu Rhantus (v ČR 9 druhů). Jednotlivé druhy se rozlišují podle skvrn na štítu, zbarvení spodní strany těla a podle délky drápků na koncích chodidel předních nohou samců. Na první pohled je záměna možná i s některými druhy rodu Agabus (např. A. nebulosus). Při bližším ohledání se však liší velikostí i zbarvením. Obecně, na rozdíl od zástupců podčeledi Agabinae, postrádají zástupci rodu Rhantus nápadný hřebínek set na spodní straně stehen zadních nohou.

 

Rozšíření: Široce rozšířený palearktický druh. V celé Evropě poměrně běžný. Oblast rozšíření sahá od Azorských ostrovů na západě, přes Evropu a Asii až do Austrálie a na Nový Zéland na východě.

 

V ČR je běžný na celém území.

 

Biologie a ekologie: Druh s širokou ekologickou valencí osidlující všechny typy stojatých vod. Upřednostňuje menší stojaté vody alespoň s malým množstvím vegetace, ale snáší i biotopy s horší kvalitou vody a téměř bez vegetace. Dospělci jsou zdatní letci schopní osídlit i vzdálenější stanoviště. V noci jsou přitahováni světlem. Jsou velmi aktivní po celou sezonu od brzkého jara až do konce podzimu. K rozmnožování dochází na jaře a vývoj vajíček i larev je velmi rychlý. Kořistí larev i dospělců jsou zejména larvy komárů. Larvy jsou agresivní a při nedostatku potravy mezi nimi dochází ke kanibalismu. Larvy dorůstají velikosti asi 15 mm a následně se kuklí v půdě na břehu v blízkosti vody. Celý vývoj z vajíčka po dospělce trvá zhruba jeden až dva měsíce. V našich podmínkách se tak obvykle v srpnu líhne další generace. Dospělci pravděpodobně přezimují ve vodě.

 

 

 

 

Literatura:

 

Boukal DS, Boukal M, Fikáček M, Hájek J, Klečka J, Skalický S, Šťastný J & Trávníček D (2007): Katalog vodních brouků České republiky (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hyrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.), 289 pp.

 

Friday LE (1988): A key to the adults of British water beetles. Field Studies, 7: 1–151.

 

Nilsson AN & Holmen M (1995): The Aquatic Adephaga (Coleoptera) of the Fennoscandia and Denmark. Ii. Dytiscidae: II – Dytiscidea. Fauna Entomologica Scandinavica (32), 192 pp. 

 

UK beetles (n.d.): Rhantus suturalis (MacLeay, 1825). Supertramp Beetle. URL: https://www.ukbeetles.co.uk/rhantus-suturalis (03/2021)