Coenagrion hastulatum - šidélko kopovité

25. 1. 2020 vytvořil Adam Bednařík

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) – šidélko kopovité

Čeleď: Coenagrionidae - šidélkovití 

Status: NT

 

Popis: Středně velké modré šidélko s velikostí těla 31-33 mm. Samci jsou modročerného zbarvení. Modrá barva není tak výrazná jako u ostatních šidélek a má zelenavý nádech. Charakteristická je černá skvrna na 2. zadečkovém článku ve tvaru kopí (případně šipky či rozevřeného deštníku) doplněná dvěma podélnými černými skvrnami. Černé skvrny na 3. a 4. zadečkovém článku jsou směrem k hlavě hrotovitě protaženy. Samic jsou zbarvené černozeleně. Důležitým determinačním znakem samic je zaoblený a světle zelený zadní okraj pronota.

 

Možná záměna: Záměna je na první pohled možná s ostatními modrými šidélky čeledi Coenagrionidae. Například s šidélkem kroužkovaným (Enallagma cyathigerum), které má odobný tvar černé skvrny na druhém zadečkovém článku (paličkovitý). Podobný druhem je také šidélko jarní (Coenagrion lunulatum), jehož samci však mají výrazně větší podíl černé barvy na 3. až 5. zadečkovém článku a samice odlišné zbarvení 8. zadečkového článku (tvar zvonu).

 

Rozšíření: Severský druh rozšířený v celé Skandinávii a evropské části Ruska. V západní a jižní Evropě se vyskytuje vzácně na izolovaných lokalitách převážně ve vyšších nadmořských výškách.

 

V ČR se vyskytuje především ve středních a vyšších polohách mozaikovitě na celém území. Vzácnější je ve východní části ČR.

 

Ekologie a biologie: Šidélko kopovité je tyrfofilní druh vyhledávající různé rašeliništní biotopy, případně extenzivní lesní rybníky a tůně. Je to jarní druh líhnoucí se synchronizovaně již od poloviny dubna. S dospělci se pak setkáme zhruba do konce července. Dospělci poletují v blízkosti vody a často usedají na vegetaci. Kladení vajíček probíhá v tandemu do plovoucích rostlin. Délka vývoje larev je obvykle jeden rok.

 

 

 

 

Literatura:

 

Dijkstra KDB & Lewington R (2006): Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing Ltd. 320 pp.

 

Dolný A, Harabiš F & Bárta D (2016): Vážky (Insecta: Odonata) České republiky. Academia, Praha. 342 pp.

 

Waldhauser M & Černý M (2014): Vážky ČR: Příručka pro určování našich druhů a jejich larev. ČSOP Vlašim. 184 pp.