Cheiracanthium campestre - zápřednice ladní

6. 4. 2011 vytvořil Ondřej Machač

Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 – zápřednice ladní

Čeleď: Cheiracanthiidae – zápřednicovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Nenápadný druh pavouka o délka těla 8–10 mm (hlh. 3–3,5 mm). Hlavohruď je oválná světle hnědě zbarvená. Konce chelicer jsou tmavé. Zadeček u samic a mláďat vejčitý až téměř kulovitý, žlutavě zbarvený. U samců se směrem ke konci zužuje a je spíše světle hnědý až šedý. Nohy jsou světle hnědé až žlutavé.

 

Možná záměna: Tento druh lze zaměnit s některými dalšími druhy našich zápřednic (v ČR 10 druhů), zejména pak druhy bez výrazné kresby, např. zápřednice Ch. virescens. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů a dalších znaků.

 

Rozšíření: Evropský druh, zejména střední a část jižní a východní Evropy.

 

V ČR vzácný druh, jen v teplejších oblastech, zejména na jihu Moravy a ve středních Čechách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tato zápřednice obývá různé typy suchých trávníků, suché stráně, ale i pískovny a výslunné okraje silnic a železnic. Žije skrytě mezi přízemní vegetací, zejména mezi stařinou a v trsech trav. Přes den se ukrývá ve vegetaci a aktivní je až v noci. Patří mezi jarní druhy a lze se s ní setkat již od března. Zimují odrostlá mláďata, která brzy na jaře dospívají. S dospělci se setkáme od května do července.

 

   

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.