Carabus cancellatus - střevlík měděný

12. 7. 2009 vytvořil Filip Trnka

Carabus cancellatus Illiger, 1798 - střevlík měděný

Syn.: Carabus cancellatus Illiger, 1798; Carabus durus Reitter, 1896; Carabus scythicus Schaum, 1857; Carabus semistriatus Fischer von Waldheim, 1823; Carabus sulinensis Born, 1902  

Čeleď: Carabidae - střevlíkovití

Status: NT

 

Popis: Velikost 17-32 mm. Zbarvění kovově měděné a silně lesklé, vzácněji do zelena, černa nebo červena.  Zbarvení je velice variabilní. Zespodu černý. První článek tykadel červený. Oči silně vystupující. Přivěsky a nohy černé, někdy stehna červená. Krovky oválné se zřetelnými řetízky. Jednotlivé poddruhy se liší dle řetízků na krovkách.

 

Možná záměna: Velmi podobným druhem je střevlík Ullrichův (Carabus ullrichii) a střevlík zrnitý (Carabus granulatus). Od obou druhů se dá na první pohled jednoduše odlišit, Carabus granulatus nepůsobí tak robustně. Základním rozdílem je že Carabus cencellatus má vždy první článek tykadel červený.

 

Rozšíření: Palearktický druh rozšířený po celé Evropě až na Sibiř a směrem k Bajkalu. Nevyskytuje se ve Velké Británii, ale v Irsku několikrát zjištěn ač se nejspíše jednalo o zavlečené kusy. Směrem na jich rozšíření omezeno na severní Balkán a severní Itálii.

 

V ČR poměrně běžný druh střevlíka, od nížin do středních horských poloh do 1300 m.n.m.

 

Biologie a ekologie: Dospělce najdeme od dubna do září, často ve vlkých a stinných biotopech jako okraje lesů, zahrady a pole. Přes den se ukrývá pod kameny, mechem, listím nebo v drnech. Aktivní v noci kdy loví nejrůznější bezobratlé od měkkýšů, žížal až po housenky a různé brouky. Lze ho také spatřit po dešti a ojediněle i za přímého slunce. Zimuje od října do března, nejčastěji v trouchnivějícím dřevě nebo v půdě.

 

Ohrožení a ochrana: V minulosti nejvíce ohrožen intenzifikací zemědělství, převážně používáním jedovatých chemických látek.

 

Taxonomická poznámka: V Evropě tvoří asi 10 poddruhů, k nám zasahují dva, nominátní poddruh Carabus cancellatus cancellatus a Carabus cancellatus tuberculatus. Výskyt poddruhu Carabus cancellatus tuberculatus je omezen na severovýchodní Moravu.

 

 

tachypus_cancellatus1 tachypus_cancellatus2 tachypus_cancellatus3