Austropotamobius torrentium - rak kamenáč

1. 12. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) - rak kamenáč

Čeleď: Astacidae - rakovití

Status: KO, CR, Bern III

 

Popis: Menší druh raka, o délce těla 60-90 mm. Celkové zbarvení je šedozelené. Karapax (krunýř) je hladký, bez větších hrbolků nebo trnů, poměrně široký. Postorbitální lišta, která se nachází na karapaxu za očima, je jen jedna, rostrum je krátké. Klepeta mohutná s množstvím hrbolků a trnů, spodní strana klepet je světlá stejně jako nohy. Při sevření klepet se prsty klepet nedovírají. Na hlavě jsou dva páry tykadel a dvě oči. Zadeček článkovaný, zakončený pětidílnou ploutvičkou.

 

Možná záměna: Záměna možná s našimi dalšími raky a to zejména s rakem bahenním (Pontastacus leptodactylus), který je o něco větší (velikost dospělců obvykle 120-150 mm). Rak bahenní má karapax pokrytý výraznými hrbolky a postorbitální lišty jsou dvě. Klepeta tohoto raka jsou úzká, drobná. Od raka říčního (Astacus astacus) odlišíme snadno podle červeného zbarvení spodní části klepet a dvou postorbitálních lišt. Zbylé dva nepůvodní druhy raků na našem území rakem signálním (Pacifastacus leniusculus), který je velký druh raka, s výraznou světlou skvrnou na kloubu prstů klepeta a spodní strana klepeta je červená. Poslední druh raka vyskytujícím se na našem území, rak pruhovaný (Orctonectes limosus) je také malý druh, ale má výrazně pruhované zadečkové články s drobnými klepety se světlou spodinou a oranžovými špičkami prstů.

 

Rozšíření: Evropa - především jižní Evropa, částečně zasahuje i do střední Evropy a na východ do Rumunska a Bulharska.

 

V ČR vzácný druh se severní hranicí výskytu. U nás pouze v Čechách - střední Čechy (Příbramsko, Brdy), Český les a v přítocích střední Vltavy a Berounky. Jsou uváděny i nálezy z podhůří Krkonoš. Nepotvrzené údaje jsou z Šumavy, Žďárských vrchů a Orlických hor.

 

Biologie a ekologie: Rak kamenáč obývá potoky a menší říčky a řeky s kamenitým dnem, zejména v podhorských oblastech, ale i v nížinách. Vyžaduje členité dno s dostatkem úkrytů. Přes den se schovává pod kameny a jinými předměty na dně toku. Z úkrytu vychází až v noci, kdy vyhledává potravu. Živí se rostlinou i živočišnou potravou, u starších jedinců převažuje živočišná potrava. Od září se objevují samice s vajíčky na spodní straně zadečku. O tyto vajíčka samice pečuje až do vylíhnutí mladých raků. Mládí raci se líhnou až na jaře, obvykle v květnu.

 

Ochrana a ochrana: Náš nejvzácnější rak, který se vyskytuje jen na několika málo tocích. Je řazen mezi kriticky ohrožené druhy a je zákonem chráněný. Stejně jako ostatní druhy našich původních raků je bioindikátorem kvality vody. Ohrožen je, jako všechny druhy raků, zejména znečišťováním vodních toků (splašky, hnojiva, chemické prostředky apod.). Populace raků ovlivňují také nevhodné rekultivace toků a nadměrné vysazování rybí osádky, zejména pstruha obecného, který se živí mladými ráčky. V poslední době ohrožen také račím morem, přenášeným nepůvodními druhy raků.

 

   

 

Literatura:

 

Štambergová M., Svobodová J. a Kozubíková E. (2009): Raci v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.