Atypus muralis - sklípkánek pontický

11. 5. 2009 vytvořil Ondřej Machač

Atypus muralis (Bertkau, 1890) – sklípkánek pontický

Čeleď:  Atypidae – sklípkánkovití

Status: VU

 

Popis: Sklípkánek pontický patří mezi naše největší pavouky. Délka těla dospělých samic je 15–25 mm (hlavohruď u samic 5,5–7mm, u samců 4–5,5 mm). Tělo je zavalité (zejména u samic) s krátkýma nohama, nápadně velké chelicery jsou namířeny dopředu (tzv. ortognátní typ chelicer, který mají například sklípkani). Zbarvení je tmavě hnědé až šedavé, zadeček bývá světlejší s nádechem do hnědořervena. Hlavohruď je široká, v přední části je oční políčko. Zadeček oválný s nápadně dlouhými čtyřčlánkovými snovacími bradavkami.

 

Možnost záměny: Záměna je možná pouze s ostatními druhy sklípkánků rodu Atypus. Kromě pohlavních orgánů je zaručený determinační znak počet článků horní snovací bradavky. Sklípkánek pontický má narozdíl od sklípkánka černého (Atypus piceus) a sklípkánka hnědého (Atypus affinis) čtyřčlánkové snovací bradavky, oba zmíněné druhy jen trojčlánkové.

 

Rozšíření: Palearktický druh, zejména východní a střední Evropa (Panonská), chybí ve Středomoří a okolí Černého moře.

 

V ČR vzácný druh, jen v nejteplejších oblastech na jihu Moravy a ve středních Čechách, izolovaná populace je také na Prostějovsku. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Sklípkánek pontický obývá stepní lokality, suché řídké trávníky zejména na spraši. Setkáme se s ním na skalnatých stepích, xerotermních svazích, vždy na otevřených, dobře osluněných stanovištích. Jako všichni sklípkánci žije v noře, v pavučinové punčošce, která na povrchu může být dlouhá až 20 cm. Nora může být hluboká až půl metru. Dospělí samci opouští v červenci punčošku a vyhledávají nory samic. Páření se odehrává v noře. Samice se dožívá až 8 let.

 

Ohrožení a ochrana: Sklípkánek pontický je indikátorem zachovalých stepních společenstev. V ČR poměrně vzácný, jen lokálně hojnější. Je ohrožen zarůstáním stepních lokalit náletovými dřevinami. Většina lokalit v ČR je v maloplošných zvláště chráněných územích, kde je alespoň zčásti zajištěn potřebný management. Sklípkánek pontický je řazen v červeném seznamu pavouků jako ohrožený druh a je navržen také k druhové ochraně.

 

  

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Řezáč M. (2009): Rozšíření a ochrana sklípkánků (Araneae: Atypus spp.) v České republice. Příroda Praha 28.