Artemisia scoparia - pelyněk metlatý

7. 8. 2022 vytvořil Václav Dvořák

Artemisia scoparia W. et K. – pelyněk metlatý

Syn.: Oligosporus scoparius (W. et K.) Less.; Draconia scoparia (W. et K.) Soják

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Status: EN

 

Popis: Byliny s jednotlivými, větvenými, červenofialově naběhlými, chlupatými lodyhami, vysokými až 80 cm. Listy zelené až šedozelené, přitiskle hedvábitě pavučinaté; přízemní a dolní listy peřenosečné, s úkrojky zploštělými, v jedné rovině, za květu zaschlé; střední a horní lodyžní listy s úkrojky posledního řádu niťovitými. Úbory široce vejcovité, krátce stopkaté, nicí, utvářející bohaté latovité květenství; zákrovní listeny lysé, lesklé, zelenavé až načervenalé, suchomázdřitě lemované. Květy červenavé, plodem jsou válcovité nažky.

 

Možná záměna: Z pelyňků vyskytujících se na našem území je tomuto druhu nejpodobnější pelyněk ladní (Artemisia campestris), který je vytrvalý, trsnatý, větvený až od poloviny, vytvářející nekvetoucí výhony.

 

Rozšíření: Druh s rozsáhlým euroasijským areálem, který se rozprostírá od střední Evropy až po východní Asii k pobřeží Ochotského moře. V západní Evropě je považován za nepůvodní druh.

 

V České republice se vyskytuje vzácně s těžištěm lokalit v termofytiku a nižších středních polohách. Jen z některých oblastí je dokladován častěji, např. z jižních a východních Čech. Na Moravě z Hodonínska, z okolí Olomouce, Brna a Štramberka, na většině míst je však nezvěstný, řada dalších lokalit měla jen přechodný charakter.

 

Ekologie: Druh otevřených a osluněných stanovišť s řídkou vegetací, jako jsou skalní terasy, sprašové meze, písčiny nebo také stanoviště sekundární povahy, jako staré zdi, hradní zříceniny a rudiště. Preferuje spíše bazické podklady, ale roste též na kyselejších píscích. Je součástí xerotermní archeofytní ruderální vegetace sv. Onopordion acanthii.

 

Jednoletý terofyt, vzácně dvouletka s fenologickým optimem kvetení od srpna do října.

 

Ochrana a ohrožení: Pelyněk metlatý není řazen mezi zvláště chráněné druhy, v Červeném seznamu naopak patří do kategorie druhů ohrožených (EN). Většina jeho lokalit je historické povahy, mezi příčiny ústupu patří výrazné zarůstání lokalit a eutrofizace prostředí.

 

Poznámka: V Asii patří mezi tradiční léčivé byliny. V rostlině bylo identifikováno více než sto farmaceuticky významný látek a těkavých olejů. Nadzemní části se v lidové medicíně používají při astmatu, gastritidě, potlačení svědění. Pelyňky by neměly užívat těhotné ženy.

 

 

Literatura:

 

Ding J., Wang L., He Ch. et al. (2021): Artemisia scoparia: Traditional uses, active constituents and pharmacological effects. – Journal of Ethnopharmacology, 273, https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.113960

 

Grulich V. (2004): Artemisia L. In: Slavík B., Štěpánková J. & Štěpánek J. (eds), Květena České republiky 7, Academia, Praha, 163–185.