Aremonia agrimonoides - řepíček řepíkovitý

20. 5. 2018 vytvořil Michal Hroneš

Aremonia agrimonoides (L.) DC. – řepíček řepíkovitý
Syn.: Agrimonia agrimonoides L., Amonia agrimonoides (L.) Nestl., Spallanzania agrimonoides (L.) Pollini, Potentilla stenantha Lehm., Agrimonoides stenantha (Lehm.) O. Schwarz
Čeleď: Rosaceae – růžovité
Status: VU

Popis: Vytrvalé, poměrně drobné, do 25 cm vysoké byliny s kůlovitým, svislým kořenem s občasnými podzemními výběžky, přízemní růžicí listů a vystoupavými, odstále chlupatými květonosnými lodyhami. Přízemní listy jsou přetrhovaně zpeřené, s 2–3 jařmy hlavních lístků. Lodyžní listy jsou obvykle pouze jednojařmé, zdánlivě trojčetné. Řapíky všech listů jsou odstále chlupaté. Lístky jsou obvejčité, přisedlé, na okraji hrubě pilovité, koncové 3 vždy nápadně větší. Palisty jsou bylinné, vejčité, celokrajné. Květenství jsou chudokvěté vrcholíky, tvořené obvykle 3–5 květy. Květní stopky vyrůstají z paždí dvou až čtyřčetných listenů. Květy jsou pětičetné, podepřené listenovitým nálevkovitým útvarem, na počátku období kvetení normálně vyvinuté, žluté (chasmogamické), ke konci období kvetení zelené uzavřené (kleistogamické). Květní lůžko srůstá s bázemi nitek tyčinek a vytváří češuli, která na svém vrcholu nese 5 vzpřímených vytrvalých cípů kalíšku, které se střídají s trojúhelníkovitými kališními cípy. Žlutých korunních lístků je 5. Zralá češule je dřevnatá, téměř kulovitá, hnědá, zúžená v hustě chlupaté, bělavé masíčko. Uvnitř češule jsou ukryté 1–2 elipsoidní nažky.

Možná záměna: Nezaměnitelný druh flóry ČR. Vzdáleně může řepíček připomínat řepíky (Agrimonia), od který se liší chudokvětými vrcholičnatými květenstvími, květy s vyvinutým kalíškem a češulemi bez háčkovitých chlupů.

Rozšíření:
Řepíček řepíkovitý roste především v hornatých oblastech jihovýchodní Evropy. Centrum areálu rozšíření leží na severu Balkánského poloostrova (Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko), odkud na západ zasahuje až do podhůří Alp v Itálii a Rakousku, hory střední a jižní Itálie a Sicílie, na jih do Albánie a Řecka, na sever do jižního Rumunska a na východ do Bulharska a Turecka. Izolovaná arela se nachází na západním Slovensku a na Moravě. Původní výskyt v další izolované arele v jihozápadním Německu je sporný. Zavlečen byl do okolí Hamburku v Německu, do Velké Británie a Švýcarska.

V ČR se vyskytuje pouze v pahorkatině až podhůří východní Moravy, zhruba v prostoru mezi obcemi Brumov-Bylnice, Luhačovice, Vizovice a Vsetín. V tomto území je druh lokálně hojný, avšak nikdy nevytváří bohaté porosty.

Ekologie: Druh světlejších lesů a křovin, lesních okrajů, přilehlých luk a pastvin, pasek a okrajů lesních cest. Roste na humózních, vlhčích, slabě kyselých až slabě zásaditých půdách. Semena jsou rozšiřována mravenci.

Hemikryptofyt, který kvete od dubna do června.

Ohrožení a ochrana: Řepíček řepíkolistý je vzhledem ke svému okrajovému rozšíření na území ČR v poslední verzi Červeného seznamu z roku 2017 veden v kategorii VU, tedy jako druh zranitelný. Ač pravděpodobně není v žádném maloplošném chráněném území hlavním předmětem ochrany, je územně chráněn řadou rezervací, např. PR Losový a PR Galovské lúky.

 

 

Literatura:

Růžička M. & Gajarský V. (1962): Rozšírenie a stanovištia Aremonia agrimonoides (L.) DC. v ČSSR. – Biológia 17: 161–168.

Skalický V. (1995): Aremonia Nestler. – In.: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha,238–240.