Araneus alsine - křižák načervenalý

13. 3. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) – křižák načervenalý

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Středně velký druh křižáka o délce těla 6-10 mm. Hlavohruď je oranžovohnědá s tenkým proužkem uprostřed a nevýrazným tmavším lemem. U samečků je hlavohruď tmavší.  Zadeček u samic je oválný mírně dorzoventrálně zploštělý. Zbarven je oranžově s množstvím drobných bílých teček. Nohy jsou oranžovohnědé s nevýrazným kroužkováním.

 

Možná záměna: Dobře rozpoznatelný druh, záměna je možná jen se světlými a načervenalými jedinci křižáka mramorovaného (Araneus marmoratus), případně křižáka čtyřskvrnného (Araneus quadratus).

 

Rozšíření: Palearktický druh – Evropa a západ Asie.

 

V ČR nehojný druh, zejména v nížinách.

 

Biologie a ekologie: Tento křižák obývá mokřadní biotopy, jako jsou mokřadní louky, litorální vegetace rybníků a tůní, lužní lesy, okraje rašelinišť apod. Nízko nad zemí si tká mezi vegetací nevelké kolovité sítě s typickým úkrytem ze suchého listí a vegetace, ve kterém čeká na kořist. Dospělci se vyskytují v letních měsících, přezimují mladí jedinci ve staré vegetaci.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Šestáková A., Krumpál M. & Krumpálová Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy: I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenskéhó, 151 pp.