Araneus marmoreus - křižák mramorovaný

30. 11. 2013 vytvořil Ondřej Machač

Araneus marmoreus Clerck, 1757 – křižák mramorovaný

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 7–14 mm (hlavohruď 3–8 mm). Hlavohruď je světle hnědá s tenkým tmavým proužkem uprostřed. Okraj hlavohrudi má tmavý tenký lem. Sternum je vždy tmavé. Zadeček je široce oválný u samic mohutný, bez hrbolů. Boky zadečku jsou charakteristicky skvrnité, na hřbetní straně s nevýraznými skvrnami tvořící dvojitý kříž. Zbarvení je variabilní od světle hnědého odstínu přes žlutou až k hnědočervené. Žlutavé zbarvení s výraznou tmavou laločnatou skvrnou je označováno jako forma pyramidalis. Nohy jsou světle hnědé obvykle hnědočerveně kroužkované.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména světlých jedinců s křižákem čtyřskvrnným (Araneus quadratus), ten má obvykle dobře viditelné čtyři světlé skvrny na zadečku a tmavý proužek na hlavohrudi je výrazně širší. Charakteristické znaky jsou na kopulačních orgánech.

 

Rozšíření: Holearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, Asie a Severní Ameriky.

 

V ČR hojný druh po celém území, zejména ve středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Křižák mramorovaný obývá různé otevřené biotopy, jako jsou louky, pastviny, mýtiny, porosty vegetace na okrajích cest nebo okraje lesů. Na rozdíl od křižáka čtyřskvrnného spíše na suších biotopech. Najdeme ho i na druhotných biotopech a v kulturní krajině. Mezi vyšší vegetací a na keřích si staví velké kolové sítě. Ukrývá se na okraji sítě v pavučinovém příbytku z vegetace. S dospělci se setkáme od července do října. Přezimuje kokon s vajíčky.

 

  

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Šestáková A., Krumpál M. & Krumpálová Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy: I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského.