Araneus quadratus - křižák čtyřskvrnný

24. 5. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Araneus quadratus (Clerck, 1757) – křižák čtyřskvrnný

Čeleď: Araneidae – křižákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Velký druh křižáka o délce těla 9–15 mm u samic a 6–8 mm u samců (hlavohruď 3–6 mm). Hlavohruď je žlutošedá s tmavým vidlicovitým středním proužkem a tmavou linkou na okrajích. Zadeček je u samic mohutný, kulovitý a mírně zploštělý. Zbarvení je variabilní a pohybuje se v různých odstínech žluté, červené a hnědé se světlými znaky. Vždy však se čtyřmi bílými skvrnami, jen u velmi světlých jedinců nemusí být na první pohled patrné. Nohy jsou světlé s tmavým kroužkováním.

 

Možná záměna: Záměna je možná snad jen u světlých jedinců s křižákem mramorovaným (Araneus marmoreus). Charakteristické jsou kopulační orgány.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Asie.

 

V ČR hojný druh, po celém území, zejména v nižších polohách.

 

Biologie a ekologie: Tohoto křižáka najdeme na různých nelesních biotopech. Zvláště hojný je na květnatých a vlhkých loukách, v břehových porostech řek, ale vyskytuje se také na pastvinách, v zahradách, na okrajích lesů a cest. Také v kulturní krajině. Mezi vyšší bylinnou vegetací si vytváří velké kolovité sítě. Dospělci se vyskytují zejména od června do září. Přezimují vylíhlá mláďata v kokonu, který je umístěn nejčastěji mezi suchou vegetací.

 

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Šestáková A., Krumpál M. & Krumpálová Z. (2009): Araneidae (Araneae) Strednej Európy:I. Rod Araneus. Bratislava, Prírodovedecká Fakulta Univerzity Komenského.