Zygaena loti - vřetenuška kozincová

28. 3. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Zygaena loti (Denis & Schiffermüller, 17) – vřetenuška kozincová

Čeleď: Zygaenidae – vřetenuškovití

Status: hojný druh

 

Popis: Délka těla okolo 12 mm, rozpětí křídel 12–16 mm. Hlava je černá, tykadla jsou dlouze vřetenovitá, černá. Hruď a zadeček jsou černé. Přední křídla jsou černá s šesti červenými skvrnami, z nichž zadní dvě jsou ledvinovitě spojeny. Samci mají někdy křídla světlejší se žlutavými šupinkami. Zadní křídla červená s černým lemem. Nohy jsou černé se žlutavými šupinkami. Housenka je okolo 15 mm dlouhá, zavalitá, světle zelená s řadou tmavších skvrn a žlutavým páskem na boku.

 

Možná záměna: Od ostatních našich vřetenušek (Zygaenidae) se liší typicky spojenými skvrnami na konci předního křídla.

 

Rozšíření: Palearktický druh – téměř celý mírný pás Evropy a Střední Asie.

 

V ČR roztroušeně po celém území, ale jen v teplejších oblastech, kde je místy hojným druhem.

 

Biologie a ekologie: Vřetenuška kozincová obývá různé výslunné biotopy, jako jsou stepi, lesostepi, suché trávníky, stráně, vřesoviště, druhotně také železniční a silniční náspy, zarůstající lomy, úhory a ruderály. Dospělci mají denní aktivitu a létají od června do konce srpna. Na vhodných lokalitách se může někdy vyskytovat velmi hojně. Housenky žijí na různých bobovitých rostlinách, nejčastěji na štírovnících (Lotus), pokovkách (Hippocrepsis), vičenci (Onobrychis) a čičorce pestré (Securigera varia). Housenky od srpna, přezimují a kuklí se na jaře. Kukla je ukryta v oválném žlutavém zámotku ve stařině v blízkosti živné rostliny.

 

 

Literatura:

 

Macek J., Laštůvka Z., Beneš J. & Traxler L. (2016): Denní motýli, Motýli a housenky střední Evropy IV.

 

Čížek O. (eds.) (2022): Denní motýli Prahy, atlas rozšíření. Hlavní město Praha, Praha.