Securigera varia - čičorka pestrá

22. 7. 2017 vytvořil Michal Hroneš

Securigera varia (L.) Lassen – čičorka pestrá
Syn.: Coronilla varia L., Coronilla pendula Kit.
Čeleď: Fabaceae – bobovité
Status: běžný druh

Popis: Vytrvalé byliny s dlouhými plazivými kořeny a poléhavými až vystoupavými, až 150 cm vysokými, hranatými, obvykle lysými lodyhami. Listy jsou lichozpeřené, složené z 6-12 párů, obvejčitých až podlouhle čárkovitých, řapíčkatých lístků. Palisty jsou kopinaté, zašpičatělé, zelenavé. Květenství je okolík složený z 12 až 20 vonných květů. Kalich je zvonkovitý, lysý, s krátkými kališními cípy. Koruna je obvykle vícebarevná, vzácně celá bílá, s pavézou obvykle růžovou až nafialovělou, křídly světle růžovými a člunkem bílým. Lusky jsou vícesemenné, pokroucené, za zralosti ohnuté vzhůru a zakončené zobánkem.

Možná záměna: Díky dvoubarevným, růžovobílým květům vyrůstajícím v okolíku se jedná o nezaměnitelný druh české flóry.

Rozšíření: Evropa od Iberského poloostrova po Balkánský poloostrov a okolí Černého moře, na východ areál dále zasahuje přes Malou Asii a Kavkaz až do Íránu. Zavlečena byla do Skandinávie, na Britské ostrovy a do Severní Ameriky.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až hojně, především v teplejších oblastech, ve vyšších polohách je poměrně vzácná, vázaná především na výslunná stanoviště.

Ekologie: Čičorka pestrá se vyskytuje na sušších slunných stanovištích jako jsou suché loukou, travnaté a křovinaté stráně, meze, okraje a příkopy cest, železniční náspy a lemy světlejších lesů. Je diagnostickým druhem širolistých suchých trávníků svazu Bromion erecti.

Hemikryptofyt, který kvete v letních měsících od června do začátku září.

Taxonomická poznámka: Rod Securigera patří do skupiny morfologicky podobných rodů v tribu Loteae. K dalším patří podkovka (Hippocrepis) a čičorka (Coronilla). Právě do posledního rodu byla čičorka pestrá po dlouhou dobu řazena a do rodu Securigera byla přesunuta až při revizi na konci 80. let 20. století.
 

 

 

Literatura:

Chrtková A. (2004): Coronilla L. – In: Slavík B. (ed.), Květena České republiky 4, Academia, Praha, 506–510.

Lassen P. (1989): A New Delimitation of the genera Coronilla, Hippocrepis, and Securigera (Fabaceae). – Willdenowia 19: 49–62