Zacheus crista - sekáč hřebenový

10. 5. 2015 vytvořil Ondřej Machač

Zacheus crista (Brullé‚ 1832) – sekáč hřebenový

Čeleď: Phalangiidae – sekáčovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Délka těla 7,5–11 mm. Tento druh patří spolu se sekáčem Egaenus convexus patří mezi naše největší sekáče. Hlavohruď je poměrně mohutná s drobným očním hrbolkem. Chelicery u samců jsou výrazně zvětšené, černé. Zadeček je tmavě šedý až šedohnědý s úzkým světlým proužkem tahnoucím se středem. Nohy jsou poměrně krátké a robustní.

 

Možná záměna: Záměna je možná s podobným sekáček vyklenutým (Egaenus convexus), který má však hladký a nízký oční hrbolek. 

 

Rozšíření: Evropský druh – střední Evropa, Balkán, Itálie, Turecko.

 

V ČR znám pouze z několika lokalit v Bílých Karpatech. V ČR je severozápadní hranice výskytu tohoto druhu. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč se vyskytuje převážně na různých osluněných biotopech, jako jsou lesostepi, sušší louky, osluněné okraje lesů apod. Žije na zemi mezi vegetací, někdy také pod kameny či kusy dřeva, občas vylézá i na nižší vegetaci či kmeny stromů. Aktivní je převážně v noci. S dospělci se setkáme zejména od června do srpna.

 

 

Literatura:


Bezděčka P. (2000): Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé‚ 1832) v Bílých a Bielých Karpatech. Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 223-227.

 

Šilhavý V. (1954):Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR, sv. 7, 272 pp.

 

Šilhavý V. (1971): Řád sekáči – Opilionidea. In: Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV. ČSAV, Praha, pp. 33–50.