Egaenus convexus - sekáč

28. 7. 2010 vytvořil Ondřej Machač

Egaenus convexus (C. L. Koch, 1835) - sekáč

Čeleď: Phalangiidae - sekáčovití

Status: vzácný druh

 

Popis: Velký sekáč o velikosti těla 10-13 mm. Tělo je oválné, černě zbarvené, u samic o něco světlejší. Oční hrbolek je nízký a hladký. Zadeček je bez kresby. Nohy jsou poměrně krátké (zvláště u samic) se světlými klouby. Náš největší druh sekáče.

 

Možná záměna: Díky své velikosti a zbarvení u nás nezaměnitelný druh. Vzdáleně připomíná klepítníky z rodu Ischyropsalis, ovšem bez výrazných klepítek.

 

Rozšíření: Evropský druh, vyskytující se ve střední a jihovýchodní Evropě.

 

V ČR vzácný druh, zatím zjištěn jen na pár lokalitách na území jižní a jihovýchodní Moravy (např. Bílé Karpaty, Znojemsko). V ČR se nachází severozápadní hranice jeho rozšíření.

 

Biologie a ekologie: Tento sekáč obývá světlé lesy, lesostepi, osluněné okraje lesů, stepí a luk. Je to teplomilný druh, který je aktivní přes den i za soumraku. S dospělci se setkáváme od května do října. Živí se jako všichni sekáči drobnými bezobratlými a různými živočišnými zbytky.

 

 

 

 

Bezděčka P. (2001): Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech.
– Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 78–81.

Bezděčka P. (2001): Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech.– Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, 6: 78–81.