Xysticus erraticus - běžník pocestný

10. 5. 2024 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) – běžník pocestný

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–8 mm (hlavohruď 2,5–4,5 mm). Hlavohruď je u samic žlutohnědá se dvěma úzkými tmavými proužky a tmavou linou na okraji, u samců je hlavohruď až hnědočervená. Zadeček je u samic a mláďat světle hnědý s nevýraznou světlou kresbou s tmavším okrajem a se dvěma tmavými tečkami. Samci mají zadeček hnědý se světlou kontrastní kresbou. Nohy u samic žlutohnědé, u samce s tmavšími stehny a koleny prvních dvou párů.

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy rodu Xysticus, zejména s běžníkem dvoupruhý (X. bifasciatus), který je robustnější a na nohách má nevýrazný světlý proužek. Podobný je také běžník mokřadní (X. ulmi), ten však žije především na mokřadních biotopech. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy, na Kavkaze a v Turecku.

 

V ČR nehojný druh, avšak roztroušeně po celém území, zejména v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Běžník pocestný obývá různé typy světlých listnatých lesů a jejich okraje, nejčastěji ho najdeme v doubravách, dubohabřinách na lesních světlinách. Také na lesostepích, křovinatých stráních, v suchých trávnících a okrajích cest. Žije na zemi a mezi bylinnou vegetací na osluněných místech, někdy také na vegetaci. S dospělci se setkáme nejčastěji od konce dubna do srpna.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.