Xysticus bifasciatus - běžník dvoupruhý

20. 9. 2019 vytvořil Ondřej Machač

Xysticus bifasciatus C. L. Koch, 1837 – běžník dvoupruhý

Čeleď: Thomisidae – běžníkovití

Status: běžný druh

 

Popis: Délka těla 6–10 mm (hlavohruď 2–3 mm), patří mezi naše největší běžníky. Hlavohruď je u samic světle hnědá až béžová se dvěma tmavými páskami, u samců červenohnědá. Zadeček je u samic světle hnědý s nevýraznou světlou laločnatou skvrnou, u samců je tmavý s naznačenou světlou kresbou a bílými okraji. Nohy jsou u samic světle hnědé s tmavšími skvrnami, u samců jsou stehna a kolena tmavé. Na horní straně stehna, pately a holeně má tento druh tenký světlý proužek (někdy méně výrazný). Samice po nakladení vajíček a starší samice na konci léta výrazně tmavnou a zbarvení noh mají až hnědofialové.

 

Možná záměna: Záměna je možná s některými dalšími druhy rodu Xysticus, od kterých se liší světlým proužkem na nohách, velikostí a výrazně tmavému zbarvení starších samic. Spolehlivé určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Palearktický druh, rozšířen téměř v celé Evropě ,Střední Asii až po Japonsko.

 

V ČR hojný druh, roztroušeně po celém území, zejména ve středních polohách. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Běžník dvoupryhý se vyskytuje na otevřených biotopech, jako jsou různé typy luk (mokřadní i suché), pastviny a vřesoviště. Žije na zemi mezi stařinou, často však vylézají také na bylinnou vegetaci. Samice pečuje o plochý bílý kokon, který bývá připředen nejčastěji na vrcholcích trav. S dospělci se setkáme zejména od června do září.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.