Xerolycosa nemoralis - slíďák světlinový

21. 6. 2012 vytvořil Ondřej Machač

Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) – slíďák světlinový

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: běžný druh

 

Popis: Středně velký druh slíďáka o délce těla 4,5–7,5 mm (hlavohruď 2–3 mm). Hlavohruď s výrazným světlým středovým pruhem s hnědočerveným nádechem. Zadeček hnědošedý, někdy až hnědočervený. Zbarvení samců je výrazně kontrastní. Nohy jsou hnědošedé.

 

Možná záměna: Záměna je možná zejména s podobným slíďákem červenavým (X. miniata), který obývá xerotermní biotopy. Na první pohled jej lze zaměnit také se slíďákem hajním (Pardosa lugubris) a blízce příbuznými druhy. Přesné určení je podle kopulačních orgánů.

 

Rozšíření: Evropa a Střední Asie.

 

V ČR hojný druh po celém území, od nížin do hor. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Tento slíďák je typickým obyvatelem okrajů lesů, zejména světlých doubrav, borů, ale i smrčin a smíšených lesů. Najdeme ho také na mýtinách, lesních světlinách a vřesovištích. S dospělci se setkáme v letních měsících, zejména v červenci. Samice a mláďata si vyhrabávají nehluboké nory, které příležitostně obývají zejména při svlékání.

 

   

 

 

Literatura:


Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.

 

Smola V. (2007): Překvapivé chování běžného druhu slíďáka. Živa 55: 31–33.