Xerolycosa miniata - slíďák načervenalý

15. 5. 2020 vytvořil Ondřej Machač

Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1763) – slíďák červenavý

Čeleď: Lycosidae – slíďákovití

Status: nehojný druh

 

Popis: Délka těla 4,5–6,5 mm (hlavohruď 2,5–3 mm). Hlavohruď je hnědá až šedohnědá s nevýrazným středovým světlejším proužkem, který je v přední části mírně zaškrcený. Zadeček oválný světle šedohnědý s nevýraznou světlejší kresbou, u samců má načervenalý nádech (odtud české druhové jméno). Zbarvení samců je kontrastnější než u samic. Nohy jsou šedohnědé.

 

Možná záměna: Záměna je možná se slíďákem světlinovým (X. nemoralis), který má však výrazně kontrastnější zbarvení hlavohrudi. Záměna je možná také s některými druhy rodu Pardosa, od nich se slíďák rodu Xerolycosa liší méně vystouplou a širší hlavovou částí hlavohrudi a postavením očí.

 

Rozšíření: Palearktický druh, široce rozšířen v mírném pásu Evropy a Střední Asie.

 

V ČR nehojný druh, roztroušeně však po celém území, zejména v teplejších oblastech. Mapa rozšíření zde.

 

Biologie a ekologie: Slíďák červenavý žije na osluněných suchých biotopech s řídkou vegetací, zejména na písčinách, vřesovištích, úhorech a osluněných okrajích borů. Často také v pískovnách. Žije na zemi, aktivní je ve dne, kdy za slunečných dnů běhá po povrchu půdy a hledá kořist. Za nepříznivého počasí se schovává pod kameny, kusy dřeva nebo ve stařině. S dospělci se můžeme setkat zejména od května do konce července.

 

 

Literatura:

 

Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of Czech Republic. Peres, Praha.

 

Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky. Academia Praha.