Viola wittrockiana - violka zahradní

10. 9. 2013 vytvořil Michal Hroneš

Viola wittrockiana Gams ex Nauenburg & Buttler – violka zahradní
Syn.: Viola tricolor var. hortensis DC.
Čeleď: Violaceae – violkovité
Status: nepůvodní druh

Popis: Jednoleté či dvouleté, 15-20 cm vysoké byliny s krátkým, zpravidla nepříliš větveným kořenem. Listy jsou krátce řapíkaté, s čepelí okrouhle vejčitou až podlouhlou, na bázi zaoblenou až uťatou, na konci zaoblenou, na okraji vroubkovanou. Palisty jsou stejně dlouhé nebo delší než řapíky, nepravidelně hrubě zubaté až peřenosečné, s bočními zuby trojúhelníkovitými a koncovým úkrojkem obvejčitým, na okraji obvykle vroubkovaným. Listence vyrůstají v horní polovině květní stopky. Květy jsou velké, nevonné až slabě vonné, obvykle sametové, různých barev. Ostruha je poměrně krátká, většinou kratší než kališní přívěsky. Tobolky jsou vejcovité.

Rozšíření: Violka zahradní není známa z volné přírody. Je pěstována po celém světě a hojně zplaňuje. Údaje o zplanění pocházejí např. ze střední a jižní Evropy, Číny, Pákistánu, Austrálie či Severní Ameriky.

V ČR přechodně zplaňuje především v okolí lidských příbytků a zahrádkářských kolonií od nížin do hor.

Ekologie: Zplaňuje na opuštěných zahradách, na rumištích a skládkách zahradního odpadu či v příkopech v okolí cest.

Terofyt, který kvete od března do října.

Význam: Pěstovaný okrasný hybridogenní taxon s velkým množstvím barevných kultivarů. Violka zahradní neboli maceška vznikla pravděpodobně na přelomu 18. a 19. století v Anglii umělým umělým křížením violky trojbarevné (Viola tricolor), violky žluté (V. lutea) a violky altajské (V. altaica).

 

 

Literatura:

Kirschner J. & Skalický V. (1990): Viola L. – In: Hejný S. & Slavík B. [eds.]: Květena České republiky, vol. 2. – Academia, Praha, 394–431.

Nauenburg J. D. & Buttler K. P. (2007): Validierung des Namens Viola wittrockiana. – Kochia 2: 37–41.