Viola mirabilis - violka divotvárná

19. 6. 2009 vytvořil Michal Hroneš

Viola mirabilis L. - violka divotvárná

Čeleď: Violaceae - violkovité

Status: C4

 

Popis: Vytrvalé rostliny s vícehlavým vystoupavým oddenkem, dorůstající se 10 až 30 cm. Vrchol oddenků je pokryt hnědými až rezavými šupinkami. Jarní listy, vyrůstající zdánlivě v přízemní růžici, jsou výrazně dlouze řapíkaté, široce vejčité až okrouhlé, na bázi srdčité, tupě špičaté, na okraji jemně vroubkované, jasně zelené. Další listy vyrůstají již na květonosné lodyze, jsou tmavě zelené, větší než jarní. Palisty jsou široce trojúhelníkovité až kopinaté, celokrajné, ze začátku světle zelené, později hnědnoucí. Květy, vyrůstající na jaře z báze listové růžice, jsou dlouze stopkaté, světle modré, vonné. Ostruha je bílá až zelenobílá. Listence jsou uloženy v polovině až téměř pod květem. Pozdější květy vyrůstají již na květonosné lodyze a mají mnohem kratší květní stopky. Kleistogamické květy jsou poměrně velké. Tobolky jsou trojhranné, lysé.

 

Možná záměna: Poměrně nezaměnitelný a lehce poznatelný druh. Květy (modrá koruna a bělavá ostruha) jsou podobné violce Rivinově (Viola riviniana) a violce psí (Viola canina), avšak obě mají jiný tvar listů a jejich listy nikdy netvoří zdánlivě přízemní růžici.

 

Rozšíření: Druh s poměrně nesouvislým areálem, vyskytující se v Alpách, jižní Francii, na severu Balkánského poloostrova, souvisleji od střední Evropy, přes okolí Černého Moře, Ukrajinu až po západní Sibiř. Roztroušeně se vyskytuje také ve Skandinávii, na Kavkaze či na střední Sibiři.

 

V ČR především v teplejších oblastech (termofytikum, mezofytikum), místy však chybí především na jihozápadě republiky, na Vysočině, či na Ostravsku. V minulosti byla udávána dokonce z Obřího Dolu v Krkonoších, tato lokalita je však již téměř 90 let považována za zaniklou.

 

Ekologie: Violka divotvárná roste především v listnatých lesích a hájích, suťových lesích či v tvrdých luzích, na bazických podkladech, s dostatkem humusu a vlhkosti.

 

Hemikryptofyt, který kvete v dubnu a květnu.